Đảng bộ Cơ quan Điều hành TCT - Đảng bộ Tct Khí Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đảng bộ Cơ quan Điều hành TCT - Đảng bộ Tct Khí Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Sinh Khang – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS; đồng chí Dương Mạnh Sơn Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PV GAS và đồng chí Nguyễn Sỹ Đàm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh văn phòng Đảng ủy Tổng công ty.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Sinh Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị TCT Khí Việt Nam.

Được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy TCT, cùng với nỗ lực của toàn thể đảng viên, Đảng bộ Cơ quan Điều hành (CQĐH) TCT đã lãnh đạo CQĐH TCT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra cả ở nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ PV GAS khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ Cơ quan Điều hành TCT - Đảng bộ Tct Khí Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ảnh 1
Các đảng viên thực hiện bầu chọn đảng viên ưu tú vào cấp ủy

2015-2020 là giai đoạn ngành Dầu khí nói chung và PV GAS nói riêng đối mặt với nhiều khó khăn gây ra không ít trở ngại cho việc triển khai hoạt động SXKD cũng như thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ CQĐH TCT đề ra.

Trước tình hình đó, Ban Chấp hành Đảng bộ CQĐH TCT đã kịp thời triển khai thực hiện nghiêm túc các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, quy định của PVN và TCT; chủ động thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, ấn định/điều độ khí hợp lý, thực hiện chế độ vận hành tối ưu; tăng cường tiết giảm chi phí, tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động; hoàn thiện hướng đến mô hình quản trị tiên tiến; kiểm soát và thu hồi công nợ, thanh toán trước một số hợp đồng tín dụng; chủ động, phối hợp xác định các dữ liệu đầu vào, tích cực làm việc với các bên liên quan để thúc đẩy quá trình xem xét phê duyệt, triển khai dự án, kiểm tra giám sát, giao ban công trường để quyết liệt thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Đảng bộ Cơ quan Điều hành TCT - Đảng bộ Tct Khí Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ảnh 2
Phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Nguyễn Sinh Khang, Bí thư Đảng ủy PV GAS

Với hành đông quyết liệt, hoạch định hợp lý, Đảng bộ đã đạt được Kết quả được đáng ghi nhận: góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD của PV GAS như: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về thu gom, vận chuyển, chế biến, kinh doanh khí, sản phẩm khí, giúp duy trì doanh thu và lợi nhuận ổn định; giúp gia tăng sản lượng và giá trị khí, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, kết hợp với bảo vệ chủ quyền quốc gia; cũng như chuẩn bị đầu tư các dự án khác để tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghiệp khí.

Với những nỗ lực không ngừng, 5 năm liền Đảng bộ CQĐH TCT đã đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Các chi bộ trực thuộc đều được xếp loại “hoàn thanh tốt nhiệm vụ” trở lên. Trên 95% đảng viên trong Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

Đảng bộ Cơ quan Điều hành TCT - Đảng bộ Tct Khí Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ảnh 3
Chúc mừng đồng chí Dương Mạnh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy – TGĐ PV GAS vừa trúng cử vào Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Trong giai đoạn tới, Đảng uỷ CQĐH PV GAS xác định, khối lượng công việc chuyên môn mà CQĐH phải tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, giám sát khá nhiều; một số công việc cần được xử lý nhanh trong bối cảnh hệ thống quy định pháp luật đang trong quá trình hoàn thiện nên còn nhiều vướng mắc khi thực hiện; cạnh tranh gay gắt trong kinh doanh;… Trong tình hình đó, Đảng bộ CQĐH TCT sẽ tiếp tục quán triệt và động viên toàn thể đảng viên, CBCNV nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 -2025 của Đảng bộ cơ quan điều hành đề ra và chỉ tiêu, nhiệm vụ của TCT giai đoạn 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan điều hành TCT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; Đồng chí Phan Quốc Nghĩa – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TCT, Ủy viên HĐQT TCT được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TCT Khí Việt Nam lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 32 đồng chí đại biểu chính thức và 05 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy PV GAS Nguyễn Sinh Khang khẳng định: “Đây là đại hội của một đảng bộ lớn, có tính đặc thù, có vị trí rất quan trọng trong Đảng bộ TCT. Những thành tích nổi bật của Đảng bộ CQĐH nhiệm kỳ qua là:

  • Nỗ lực và đạt kết quả tích cực khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của TCT; chứng tỏ năng lực, hiệu quả của Đảng bộ Cơ quan Điều hành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
  • Đảng bộ Cơ quan Điều hành đã thể hiện tính tiên phong trong thực hiện chủ trương của Đảng ủy TCT về tái cơ cấu. Nhờ đó, tổ chức, bộ máy của Cơ quan Điều hành ngày càng tinh gọn, hướng tới hiệu lực, hiệu quả.
  • Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, các hoạt động an sinh - xã hội, công tác an ninh, an toàn, chất lượng, môi trường được quan tâm đúng mức và đạt kết quả tốt.
  • Công tác xây dựng Đảng bộ được chú trọng, tập trung cao. Vai trò nêu gương của đa số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể được thể hiện rõ nét. Hệ thống chính trị trực thuộc được củng cố, kiện toàn; chất lượng, năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát có chuyển biến tích cực.
Đảng bộ Cơ quan Điều hành TCT - Đảng bộ Tct Khí Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ảnh 4
Ra mắt BCH Đảng ủy CQĐH PV GAS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư nhấn mạnh và lưu ý Đảng bộ CQĐH cần:

Một là, Đảng bộ CQĐH  trực tiếp và trước hết là các đồng chí trong cấp ủy cần nhận thức đúng và luôn ý thức đầy đủ, sâu sắc vai trò đặc biệt quan trọng của Đảng bộ Cơ quan Điều hành trong hệ thống tổ chức cơ sở đảng của Tổng công ty. Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, khắc phục hiệu quả những hạn chế, khiếm khuyết, xây dựng Đảng bộ Cơ quan Điều hành trở thành một đảng bộ cơ sở kiểu mẫu trong Đảng bộ TCT.

Hai là, cấp ủy khóa mới cần sáng tạo hơn nữa trong việc nghiên cứu, tìm ra các biện pháp hữu hiệu để phát huy hiệu quả hơn nữa các nguồn lực, đặc biệt là trí tuệ, kinh nghiệm, tâm huyết của các đồng chí đảng viên là lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng bộ và TCT . Tích cực, chủ động hơn trong tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Tổng công ty các giải pháp về quản trị doanh nghiệp, tài chính, đầu tư, thị trường, tổ chức - nhân sự, ứng dụng khoa học - công nghệ, an ninh, an toàn, chất lượng, môi trường,...

Ba là, tiếp tục xây dựng Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc thật sự trong sạch vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả cao hơn Nghị quyết TW4 khóa XI, Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy truyền thống của “Người đi tìm lửa”, “Người lao động PV GAS”, động viên mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Thực sự xem công tác kiểm tra, giám sát là một chức năng, công cụ lãnh đạo của cấp ủy, đồng thời thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát một cách nghiêm túc, thực chất, đúng nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục, thẩm quyền; nâng cao hiệu quả hình thức giám sát thường xuyên.

Đại hội Đảng bộ CQĐH TCT lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa quan trọng, góp phần đánh dấu chặng đường 30 năm phát triển của PV GAS, đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới với nhiều cơ hội đan xen với không ít thách thức.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, quyết tâm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TCT Khí Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Khách mời tham gia tọa đàm "Chọn việc làm hay bằng cấp".

Người học tạo ra giá trị cho bằng cấp

GD&TĐ - Chuyên gia, nhà tuyển dụng gửi lời khuyên đến thí sinh trước ngưỡng cửa ĐH tại tọa đàm trực tuyến chủ đề “Chọn việc làm hay chọn bằng cấp”.