Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Đại lý bánh Trung thu “cố thủ” trên phố

Đặng Đức (TPHCM) - 28/09/2018, 15:42 GMT+7 | Bạn đọc
Một trong rất nhiều đại lý bán bánh Trung thu vẫn chiếm dụng vỉa hèMột trong rất nhiều đại lý bán bánh Trung thu vẫn chiếm dụng vỉa hè

Vẫn biết rằng, chính quyền sở tại, cơ quan chức năng có thẩm quyền, có thể “linh động” cho các tổ chức tập thể, cá nhân bán nốt số lượng bánh tồn, nhưng thời gian không nên quá kéo dài. Thiết nghĩ, chính quyền các địa bàn trong thành phố có địa điểm cho thuê dựng quầy bán bánh Trung thu, cần nhanh chóng đôn đốc, nhắc nhở bên thuê nhanh chóng dỡ bỏ lều bạt, hàng hóa để trả lại mặt bằng, nhất là những quầy bánh chiếm dụng trên phần vỉa hè dành cho người đi bộ...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm