Đà Nẵng: Học sinh toàn thành phố nghỉ học từ 13h ngày 26/7 để phòng, chống dịch Covid - 19

Đà Nẵng: Học sinh toàn thành phố nghỉ học từ 13h ngày 26/7 để phòng, chống dịch Covid - 19

Sở GD&ĐT Đà Nẵng vừa có công văn gửi tất cả các đơn vị, trường học, trung tâm ngoại ngữ, tin học, tư vấn du học, năng khiếu, kĩ năng sống, các cơ sở dạy thêm học thêm về việc tạm dừng các hoạt động dạy - học.  

Theo đó, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, tư vấn du học, năng khiếu, kĩ năng sống, các cơ sở dạy thêm học thêm… nghỉ học và dừng tất cả các hoạt động tập trung học sinh, học viên từ 13 giờ 00 ngày 26/7/2020 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Các trường đại học ngoài công lập căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của Bộ chủ quản để quyết định việc tập trung sinh viên, học viên.

Ngoài ra, nhằm góp phần cùng thành phố chống dịch một cách triệt để, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đề nghị tổ dân phố, chính quyền địa phương và kêu gọi toàn thể nhân dân tăng cường giám sát, xử lý, thông tin đến Sở GD&ĐT , các cơ quan chức năng những trường hợp vi phạm quy định trên để kịp thời phối hợp, xử lý.

Về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Sở GD&ĐT Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới; chỉ đạo của Sở GD&ĐT tại Công văn số 1899/SGDĐT-CTrTT ngày 24/7/2020 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng cũng yêu cầu các trường ĐH ngoài công lập đóng chân trên địa bàn theo dõi chặt chẽ tình hình cán bộ, giảng viên, sinh viên ngoại tỉnh; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của sinh viên; khuyến cáo sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch.