Đã có 10 trường ĐH công bố điểm thi

Đã có 10 trường ĐH công bố điểm thi
Niềm vui đỗ cao. ảnh MH, nguồn Internet
Niềm vui đỗ cao. ảnh MH, nguồn Internet

Độc giả tra cứu điểm thi của các trường:

1 ĐH Quảng Nam
2 ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
3 ĐH Giao thông vận tải
4 ĐH Đà Lạt
5 ĐH Thủy Lợi
6 ĐH Phòng cháy chữa cháy
7 ĐH Tiền Giang Khối AKhối C
8 ĐH DL Hải Phòng
9 ĐH Hàng Hải
10 ĐH Y tế Công cộng

PV