Cuộc sống đặc biệt của những người Afghanistan trong hang động ảnh 1
Cuộc sống đặc biệt của những người Afghanistan trong hang động ảnh 2
Cuộc sống đặc biệt của những người Afghanistan trong hang động ảnh 3
Cuộc sống đặc biệt của những người Afghanistan trong hang động ảnh 4
Cuộc sống đặc biệt của những người Afghanistan trong hang động ảnh 5
Cuộc sống đặc biệt của những người Afghanistan trong hang động ảnh 6
Cuộc sống đặc biệt của những người Afghanistan trong hang động ảnh 7
Cuộc sống đặc biệt của những người Afghanistan trong hang động ảnh 8
Cuộc sống đặc biệt của những người Afghanistan trong hang động ảnh 9
Cuộc sống đặc biệt của những người Afghanistan trong hang động ảnh 10
Cuộc sống đặc biệt của những người Afghanistan trong hang động ảnh 1Cuộc sống đặc biệt của những người Afghanistan trong hang động ảnh 2Cuộc sống đặc biệt của những người Afghanistan trong hang động ảnh 3Cuộc sống đặc biệt của những người Afghanistan trong hang động ảnh 4Cuộc sống đặc biệt của những người Afghanistan trong hang động ảnh 5Cuộc sống đặc biệt của những người Afghanistan trong hang động ảnh 6Cuộc sống đặc biệt của những người Afghanistan trong hang động ảnh 7Cuộc sống đặc biệt của những người Afghanistan trong hang động ảnh 8Cuộc sống đặc biệt của những người Afghanistan trong hang động ảnh 9Cuộc sống đặc biệt của những người Afghanistan trong hang động ảnh 10

Cuộc sống đặc biệt của những người Afghanistan trong hang động

GD&TĐ - Nhiều người ở tỉnh Bamyan, Afghanistan phải ở trong hang động. Họ vật lộn với hạn hán, đói kém, bệnh tật, suy dinh dưỡng và cần được hỗ trợ.
Ảnh minh họa.

'Chìa khóa' để làm tốt môn Lịch sử

GD&TĐ - Học sinh nên sơ đồ hoá bằng sơ đồ tư duy, dựa trên kiến thức cơ bản trong quá trình học. Đây chính là “chìa khóa” để làm bài tốt môn Lịch sử...