Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 1
Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 2
Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 3
Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 4
Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 5
Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 6
Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 7
Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 8
Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 9
Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 10
Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 11
Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 12
Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 13
Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 14
Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 15
Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 16
Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 17
Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 1Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 2Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 3Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 4Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 5Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 6Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 7Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 8Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 9Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 10Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 11Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 12Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 13Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 14Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 15Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 16Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023 ảnh 17

Nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải cuộc thi Pink Lady 2023

GD&TĐ - Cuộc thi ảnh thực phẩm Pink Lady đã công bố những người chiến thắng trong cuộc thi toàn cầu 2023 với những tác phẩm ấn tượng nhất.
Những người lính Biên phòng tại lớp học tình thương thị trấn Bến Lức luôn nỗ lực để học sinh mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

'Quả ngọt' từ mầm xanh

GD&TĐ - Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, những người lính biên phòng còn đồng hành giúp đỡ học sinh nghèo, khuyến học.
Đắn đo khi học phí tăng

Đắn đo khi học phí tăng

GD&TĐ - Học phí đại học rục rịch tăng từ năm học 2023-2024 khiến nhiều học sinh khối 12 băn khoăn với bài toán chọn trường, ngành học.