Cung cấp dịch vụ cho vay 'chui', chứng khoán An Bình bị phạt nặng

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Chứng khoán An Bình vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt trên 300 triệu đồng vì các sai phạm trong lĩnh vực thị trường chứng khoán.
Chứng khoán An Bình bị xử phạt hàng trăm triệu đồng vì vi phạm pháp luật.
Chứng khoán An Bình bị xử phạt hàng trăm triệu đồng vì vi phạm pháp luật.

Cụ thể, theo thông báo thì Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình bị UBCKNN phạt số tiền 310 triệu đồng về các hành vi sai phạm trong lĩnh vực thị trường chứng khoán.

Theo QĐ số 925/QĐ-XPHC của UBCKNN thì Công ty Cổ phần chứng khoán An Bình bị phạt 60.000.000 đồng về hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Phạt 250.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện dịch vụ khi chưa được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản.

Được biết, trong năm 2021, 2022, Chứng khoán An Bình đã phối hợp với tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán khi chưa được UBCKNN chấp thuận.

Đáng chú ý, trong số các công ty bị UBCKNN xử phạt thời gian gần đây còn có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt với số tiền phạt là 150.000.000 đồng.

Ngân hàng Bản Việt đã thực hiện hành vi công bố thông tin báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành số 630A/2022/BC-BVB ngày 12/5/2022 sai lệch so với báo cáo tình hình sử dụng vốn từ ngày 12/5/2021 đến ngày 13/5/2022 do Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại TP HCM thực hiện kiểm toán.

Hành vi cụ thể là: Bổ sung vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng, tăng quy mô hoạt động các chi nhánh, chênh lệch 100 tỷ, bổ sung vốn cho vay trung, dài hạn chênh lệch 49,969 tỷ đồng.

Ngoài phạt tiền, Ngân hàng Bản Việt bị yêu cầu hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin.

Theo cân đối kế toán quý III/2022, cả Chứng khoán An Bình và Ngân hàng Bản Việt đều không được nhà đầu tư đánh giá cao.

Chứng khoán An Bình tổng tài sản là trên 2.113 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu ở mức trên 1.269 tỷ đồng. Hệ số nợ ngắn hạn là trên 884 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2022, doanh thu từ kinh doanh chứng khoán của An Bình đạt 84 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 62 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 26,9 tỷ đồng.

Với Ngân hàng Bản Việt, đến quý III/2022, tổng tài sản đạt trên 77.556 tỷ đồng, trong khi đó nợ phải trả lên đến trên 72.266 tỷ đồng và hệ số lợi nhuận chưa phân phối đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tổng số nợ phải trả thì nợ từ tiền gửi của khách hàng chiếm tỷ trọng cao nhất với trên 43.386 tỷ đồng, tiếp đến là tiền gửi và vay của các tổ chức tín dụng là trên 15.664 tỷ đồng. Chỉ số vốn và các quỹ gần 5.000 tỷ đồng…

Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris

Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris

Ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết, kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh ngoại giao khó khăn nhất.