CTV thanh tra GD thường xuyên cần công tác trong ngành từ 5 năm trở lên

CTV thanh tra GD thường xuyên cần công tác trong ngành từ 5 năm trở lên

(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư quy định về cộng tác viên (CTV) thanh tra giáo dục. Theo quy định này, một trong các tiêu chuẩn của CTV viên thanh tra giáo dục thường xuyên là phải có thời gian công tác trong ngành GD từ 5 năm trở lên.

CTV thanh tra GD thường xuyên cần công tác trong ngành từ 5 năm trở lên ảnh 1

Ngoài ra, phải đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục, được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp, chuẩn cán bộ quản lý đối với từng cấp học và trình độ đào tạo; là giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên (đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở); giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên (đối với giáo viên trung học phổ thông); công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đối với các trường hợp không xếp loại giáo viên giỏi); đã được bồi dưỡng nghiệp vụ về thanh tra giáo dục theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn chung của CTV thanh tra GD là phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan. Am hiểu pháp luật và có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thanh tra giáo dục.

Giấy chứng nhận cộng tác viên thanh tra giáo dục có giá trị trong thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp. Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra sở đề xuất số lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục thường xuyên, đảm bảo đủ thành phần ở các môn học, cấp học và trình độ đào tạo.

Cộng tác viên thanh tra giáo dục sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục hiện đang công tác, được hưởng chế độ đãi ngộ khi tham gia Đoàn thanh tra (không bao gồm thanh tra các kỳ thi) . Cụ thể:

CTV thanh tra giáo dục là cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông hoặc giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông, thời gian làm việc một buổi được tính bằng 3 tiết (hoặc giờ dạy) định mức;

CTV thanh tra giáo dục là giáo viên, giảng viên ở các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, thời gian làm việc một buổi được tính bằng 1,5 giờ chuẩn giảng dạy;

CTV thanh tra giáo dục là công chức, viên chức thuộc Bộ GD&ĐT, sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, thời gian làm việc một buổi được tính bằng 6 giờ định mức.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/2/2013, thay thế Thông tư số 16/TT/LB ngày 23/8/1995 Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Tài chính “Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với giáo viên được điều động làm nhiệm vụ thanh tra giáo dục”.

Thông tư cũng ghi rõ: Bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 11 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; điểm a khoản 3 Điều 5 Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.

Lập Phương