Công tác chấm thi đảm bảo tiến độ, nghiêm túc, đúng quy chế

GD&TĐ - Hiện nay, các Hội đồng thi cụm thi tốt nghiệp tại các tỉnh, thành phố đang khẩn trương chấm thi, đảm bảo tiến độ đề ra của Bộ GD&ĐT. Một số cụm thi đã hoàn thành công tác chấm, đang tiến hành ghép phách, vào điểm và kiểm tra những bước cuối cùng trước khi gửi báo cáo kết quả chấm thi về Bộ. 
Công tác chấm thi đảm bảo tiến độ, nghiêm túc, đúng quy chế

Theo phản ánh của các Sở GD&ĐT, công tác chấm thi được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo chấm xong trước ngày 20/7 theo tiến độ chung đã được Bộ GD&ĐT đề ra.

Một số cụm thi đã sớm hoàn thành công tác chấm thi

Tính đến nay, sau khi hoàn tất công tác coi thi, nhiều hội đồng thi của Cụm thi tốt nghiệp đã sớm bắt tay vào công tác làm phách các bài thi tự luận, khởi động xử lý dữ liệu các bài thi trắc nghiệm; Nhiều cụm sẽ sớm hoàn thành công tác chấm thi trước ngày 20/7. Ông Nguyễn Minh Tường – Giám đốc Sở GD&ĐT – Chủ tịch Hội đồng thi THPT quốc gia Cụm thi tốt nghiệp số 13 tại tỉnh Phú Thọ cho biết: Hội đồng thi đã khai mạc công tác chấm thi từ ngày 7/7.

Tại Cụm thi tốt nghiệp có tổng số 29.050 bài thi cả trắc nghiệm và tự luận. Đến nay, Hội đồng thi đã cơ bản hoàn tất chấm xong các bài thi tự luận, đang vào điểm. Các bài thi trắc nghiệm đang chờ ghép kết quả. Dự kiến 16/7 hoàn tất chấm thi và 18/7 báo cáo kết quả về Bộ GD&ĐT.

Để đảm bảo chấm thi nghiêm túc, đúng quy chế, tất cả các ban tham gia công tác chấm thi đều có thanh tra, giám sát chặt chẽ. Ban Làm phách được cách ly hoàn toàn dưới sự giám sát của lực lượng chức năng và Công an tỉnh. Ban Chấm thi có 183 cán bộ chấm thi, trong đó có 9 cán bộ chấm bài thi trắc nghiệm, làm việc dưới sự giám sát của thanh tra chấm thi và Công an tỉnh.

Công tác chấm các bài thi tự luận được tiến hành theo quy trình chặt chẽ: Sau khai mạc, Ban Chấm thi tổ chức cho cán bộ nghiên cứu thảo luận, nắm vững hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm của Bộ và quán triệt quy chế rồi tiến hành chấm bài chung. 5 môn thi có bài thi tự luận (Toán, Văn, Tiếng Anh, Địa, Sử) sẽ được chấm chung mỗi môn 24 bài.

Riêng đáp án các môn có phần đề mở đã có hướng dẫn, quy định chấm cụ thể của Bộ nên việc chấm thi rất thuận lợi. Các bài thi tự luận được chấm theo quy trình chấm 2 vòng độc lập đúng theo quy chế.

Ông Tường cho biết: Khi vào điểm, Ban Chấm thi không đối chiếu bài theo xác suất mà tiến hành đối chiếu bài 100% để tránh nhầm lẫn. Công tác chấm kiểm tra được đảm bảo tỷ lệ ít nhất từ 7 - 8% tổng số bài thi tự luận, quy trình thực hiện theo đúng quy định. Việc ghép phách được đảm bảo 100% chính xác khách quan. “Tất cả các quy trình trên đây được đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế, không chạy theo thành tích và là sự đổi mới trong công tác chấm thi” – ông Nguyễn Minh Tường nhấn mạnh.

Đến ngày 14/7, Hội đồng thi THPT quốc gia Cụm thi tốt nghiệp số 22 tỉnh Nam Định đã cơ bản tiến hành chấm xong các bài thi tự luận và đang rà soát, kiểm tra, đối khớp trước khi chính thức ghi kết quả chấm.

Ông Cao Xuân Hùng – Giám đốc Sở GD&ĐT – Chủ tịch Hội đồng thi cho biết: Hội đồng đang kiểm tra những bước cuối cùng để đảm bảo không có sơ suất, đặc biệt là việc khớp phần trắc nghiệm và phần tự luận của bài thi ngoại ngữ phải không được nhầm lẫn.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các khâu vận chuyển, bảo mật bài thi, làm phách bài thi, BCĐ thi đã tăng cường thêm lực lượng an ninh, bảo vệ. Đối với việc chấm bài thi tự luận, để đảm bảo bí mật số phách, Ban Làm phách được cách ly tuyệt đối; công tác làm phách được tiến hành trong 2 ngày.

Địa điểm chấm thi được đảm bảo trật tự, an toàn. Cán bộ chấm thi đảm bảo nghiêm túc quy định về giờ giấc, tác phong và quy trình chấm thi. Việc thống nhất đáp án, biểu điểm, vận dụng hướng dẫn chấm thực hiện theo đúng quy định.

Chấm hai vòng độc lập, quy trình chấm được giám sát chặt chẽ

Hội đồng thi của Sở GD&ĐT Ninh Bình bắt đầu khai mạc công tác chấm thi từ ngày mùng 9/7. Ông Lê Thái Hòa – Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết: Ngay sau khi Ban Làm phách hoàn thành công tác làm phách bài thi tự luận, Ban Chấm thi bắt tay vào chấm thi. Ban Chấm thi có tổng số 230 cán bộ chấm thi, trong đó 19 cán bộ chấm kiểm tra.

Ban Chấm thi đã họp cán bộ chấm thi chủ chốt từng môn để nghiên cứu thảo luận, nắm vững hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm của Bộ. Sau khai mạc chấm thi, Ban Chấm thi đã quán triệt quy chế thi cho toàn bộ cán bộ chấm thi, thảo luận hướng dẫn chấm thi của Bộ. Công tác chấm chung được đảm bảo môn có số bài chấm chung ít nhất là 13 bài, môn có số bài chấm chung nhiều nhất là 24 bài thi để rút kinh nghiệm, thống nhất cách vận dụng hướng dẫn chấm;

Ninh Bình tổ chức chấm thi theo quy trình chấm hai vòng độc lập nhưng không thực hiện chấm “cuốn chiếu” trong ngày; tất cả các bài thi tự luận sẽ được chấm vòng một vào buổi chiều hôm trước, sáng ngày hôm sau mới tổ chức chấm vòng hai. Theo ông Hòa, chấm theo cách này dễ quản lý, dễ giám sát quá trình chấm hơn là chấm “cuốn chiếu” trong ngày. Cuối mỗi buổi chấm thi, Ban chấm thi tổ chức họp các phó ban phụ trách chấm thi từng môn để rút kinh nghiệm trong việc vận dụng hướng dẫn Chấm của Bộ, quy chế thi và cả lề lối tác phong của cán bộ chấm thi.

Kết quả chấm thi, bài thi có kết quả 2 lần chấm lệch nhau dưới 0,5 điểm đối với môn tự nhiên và dưới 1,0 điểm với môn xã hội, hai cán bộ chấm thi cùng thảo luận, thống nhất điểm, rồi ghi điểm theo đúng quy chế của Bộ. Ban Chấm thi đã dán quy chế trước cửa mỗi phòng chấm thi để nhắc nhở cán bộ chấm thi chấm đúng hướng dẫn chấm của Bộ.

Dự kiến, Ban chấm thi sẽ chấm kiểm tra ít nhất 10% số bài từng môn, có môn sẽ chấm kiểm tra với tỷ lệ nhiều hơn. Quá trình làm việc của Ban Chấm thi được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của 19 thanh tra chấm thi, giám sát toàn bộ các khâu của quy trình chấm thi. Khu vực chấm thi được lực lượng công an bảo vệ 2 vòng, và bảo quản bài thi tuyệt đối an toàn.

Ban Chấm thi sẽ chấm tổng số 11.460 bài thi tự luận. Theo tiến độ đề ra, ngày 17/7 sẽ hoàn thành chấm xong bài thi tự luận và báo cáo kết quả trước ngày 19/7. Có tổng số 3.812 bài thi trắc nghiệm, các phiếu trả lời trắc nghiệm đang được xử lý; tiến độ chấm bài trắc nghiệm đảm bảo theo tiến độ chung của Bộ, ngày 14/7, Ninh Bình gửi kết quả lần thứ nhất.

Tại Cụm thi tốt nghiệp số 2 tỉnh Hà Giang, Hội đồng thi đã bắt đầu chấm bài thi tự luận vào ngày 11/7. Ông Phạm Văn Khuông - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT – Trưởng Ban Chấm thi cho biết: Các bài thi tự luận được chấm 2 vòng độc lập, chấm “cuốn chiếu”. Dự kiến tiến độ chấm thi sẽ đảm bảo tiến độ chung do Bộ GD&ĐT đề ra, chấm xong và hoàn tất vào điểm trước ngày 20/7. Công tác chấm thi và các hoạt động của Ban Chấm thi được đảm bảo đúng quy trình, dưới sự giám sát chặt chẽ của thanh tra chấm thi và bảo vệ tuyệt đối của Công an tỉnh Hà Giang.

Ông Lương Văn Việt - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương – Trưởng Ban Chấm thi cho biết: Hội đồng thi đã bắt đầu cách ly Ban làm phách để làm công tác phách ngay sau khi thi xong ngày 5/7. Ngày 6/7, bắt đầu chấm các bài thi tự luận. Đến ngày 12/7, mọi công việc liên quan đến chấm bài thi tự luận và trắc nghiệm đều đã hoàn tất và chuyển kết quả về Bộ. Hiện đang đợi kết quả chấm của Cụm thi đại học tại tỉnh và khoảng 18/7 là có kết quả chấm thi ở tỉnh Hải Dương.
Nàng công chúa Mỹ Duyên và 5 hoàng tử.

Nàng công chúa và chiếc áo tầm gai

GD&TĐ - Đó là vở kịch mới của sân khấu Idecaf (số 28 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) sẽ được mở màn bằng hai suất diễn ngày 27 và 28/5.
Messi chính thức chia tay PSG

Messi chính thức chia tay PSG

GD&TĐ - Tháng ngày phiêu lưu của siêu sao Lionel Messi tại đội chủ sân Công viên các Hoàng tử đã chính thức khép lại.