Còn trường học để tồn đọng lượng hóa chất lớn

GD&TĐ - Nhằm gìn giữ bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn trường học, Bộ GD&ĐT đã ban hành công văn chỉ đạo các địa phương triển khai việc thu gom, tiêu hủy hóa chất đã hết hạn sử dụng tại các cơ sở giáo dục.
Còn trường học để tồn đọng lượng hóa chất lớn

Sau 2 năm thực hiện, đến nay cơ bản đã không còn hiện tượng tùy tiện xả các hóa chất độc hại, hết hạn sử dụng ra môi trường trong và xung quanh trường học.

Tuy nhiên, việc quản lý, thu gom, tiêu hủy hóa chất tại các cơ sở giáo dục được triển khai chưa đồng bộ, chưa kịp thời, nhiều nơi vẫn còn để tồn đọng lượng hóa chất lớn; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và các cán bộ chuyên trách còn hạn chế.

Nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng theo đúng các quy định của pháp luật, tránh để các hóa chất độc hại gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường về quy trình bảo quản, lưu chứa hóa chất và các sản phẩm thí nghiệm theo đúng các quy định của pháp luật;

Lập hồ sơ quản lý số lượng hóa chất đang sử dụng, số lượng hóa chất đã hết hạn sử dụng còn tồn đọng trong khu vực lưu giữ của các nhà trường;

Thực hiện việc thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và bổ sung hóa chất mới theo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT quy định tại Công văn số 498/BGDĐT-CTHSSV về tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng và cung ứng thiết bị, hóa chất thí nghiệm tại các trường học.

Các Sở GD&ĐT cần hướng dẫn các nhà trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, gìn giữ và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, báo cáo tình hình triển khai việc quản lý, thu gom, tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng về Bộ trước ngày 15/12 hàng năm.

Ảnh minh họa ITN.

Dấu mốc quan trọng

GD&TĐ - Với Kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm 2024 sẽ là dấu mốc quan trọng - Kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo Chương trình GDPT 2006.