Cô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảng
Cô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảng
Cô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảng
Cô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảng
Cô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảng
Cô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảng
Cô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảng
Cô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảng
Cô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảng
Cô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảng
Cô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảng
Cô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảng
Cô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảng
Cô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảng
Cô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảng
Cô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảng
Cô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảngCô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảngCô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảngCô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảngCô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảngCô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảngCô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảngCô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảngCô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảngCô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảngCô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảngCô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảngCô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảngCô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảngCô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảngCô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảng

Cô giáo vào tận nhà đón học sinh người Chứt đi khai giảng

GD&TĐ - Tờ mờ sáng, giáo viên đã có mặt tại bản Rào Tre (Hương Khê, Hà Tĩnh) gọi học sinh thức dậy, sửa soạn quần áo và chở các em đi khai giảng.