Có được hưởng thêm giờ nếu kiêm nhiệm?

 GD&TĐ -  * Hỏi: Tôi là giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS hạng I với 19 lớp và phải dạy 2 tiết/tuần theo đúng quy định. Năm học 2018 - 2019, tôi được nhà trường phân công thêm nhiệm vụ công nghệ thông tin. Xin hỏi tôi làm Tổng phụ trách và dạy 2 tiết/tuần đã đủ chưa mà nhà trường phân công cho tôi kiêm nhiệm thêm công nghệ thông tin. Việc phân công như vậy có đúng hay không và tôi có được hưởng thêm giờ nếu kiêm nhiệm như vậy? Nguyễn Lương (luong1051988@gmail.com)
Hoạt động đoàn đội trong trường THCS
Hoạt động đoàn đội trong trường THCS

* Trả lời: Bạn đang là giáo viên trong trường, do đó sẽ chịu sự phân công, điều động của hiệu trưởng. Tại Điều 25 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ “Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức” quy định: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách đối với viên chức. Việc phân công nhiệm vụ cho viên chức phải bảo đảm phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm.

Như vậy, nếu việc bạn được hiệu trưởng phân công phụ trách công nghệ thông tin mà nằm ngoài khả năng và không phù hợp với năng lực của bạn thì bạn có thể kiến nghị với lãnh đạo nhà trường để được bố trí công việc phù hợp với bản thân.

Chế độ định mức tiết dạy, theo Khoản 3 Điều 6 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), quy định: Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, nếu công việc kiêm nhiệm của bạn phải làm ngoài giờ hành chính thì bạn có thể đề nghị với hiệu trưởng để được hưởng tiền thêm giờ theo quy định hiện hành.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com