Cơ chế đặc thù tuyển thẳng vào ĐH học sinh Trường THPT chuyên ĐHQGHN

GD&TĐ - Quy định về cơ chế đặc thù trong đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông chuyên và bậc đại học ở ĐHQGHN vừa được công bố.
Cơ chế đặc thù tuyển thẳng vào ĐH học sinh Trường THPT chuyên ĐHQGHN

Theo quy định này, Hội đồng chuyên môn của trường THPT chuyên xem xét, thẩm định và lựa chọn để có thể xét tuyển thẳng một số học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập vào các lớp chuyên đúng với môn học mà các em đạt giải nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố của một số địa phương hoặc giải chính thức trong các kỳ thi học sinh giỏi khu vực, quốc tế và trình ĐHQGHN phê duyệt.

ĐHQGHN không hạn chế chỉ tiêu tuyển thẳng vào các ngành đào tạo đại học đúng môn chuyên, đúng lĩnh vực mà học sinh đạt thành tích.

Đối với học sinh THPT chuyên thuộc ĐHQGHN được xét tuyển thẳng vào bậc đại học trong ĐHQGHN nếu đáp ứng một trong các tiêu chí:

Đạt giải chính thức trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

Là thành viên chính thức đội tuyển dự thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;

Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;

Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olimpic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;

Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;

Các đơn vị đào tạo có thể bổ sung thêm các tiêu chí xét tuyển để phù hợp với thực tế và yêu cầu đào tạo của đơn vị. Những tiêu chí này phải được ĐHQGHN xem xét, phê duyệt trước khi công bố xét tuyển.

Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT;

Ngoài các tiêu chí trên, học sinh phải đáp ứng các tiêu chí sau: Có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt; đỗ tốt nghiệp THPT; riêng với học sinh đạt học sinh chỉ đạt tiêu chí học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT phải đỗ tốt nghiệp THPT loại Giỏi trở lên.

Ngoài ra, học sinh của một số trường THPT chuyên không thuộc ĐHQGHN được tham gia xét tuyển thẳng vào bậc đại học ở các đơn vị đào tạo của ĐHQGHN nếu đáp ứng các tiêu chí như trên.

Tuy nhiên, cần đảm bảo các các yếu tố: Học sinh thuộc trường THPT chuyên có trong danh sách các trường THPT chuyên được ĐHQGHN phân bổ chỉ tiêu tuyển thẳng;

Học sinh có tên trong danh sách xếp theo thứ tự ưu tiên kèm theo hồ sơ và công văn của hiệu trưởng trường THPT chuyên đề nghị các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN xem xét, tuyển thẳng.

Đối với học sinh THPT chuyên ở môn học hoặc đạt thành tích ở môn học, lĩnh vực nào thì được ưu tiên xét tuyển thẳng vào học chương trình đào tạo đại học ngành đó khi đạt các tiêu chí xét tuyển.

Danh sách các chương trình đào tạo đại học này do các đơn vị đào tạo xây dựng, đề nghị và được ĐHQGHN phê duyệt hàng năm.

Học sinh THPT đăng ký xét tuyển các ngành đào tạo đại học không đúng ngành, lĩnh vực môn chuyên được đơn vị đào tạo có ngành đào tạo đăng ký tuyển thẳng lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển thẳng được ĐHQGHN phân bổ.

Hồ sơ dự tuyển được đánh giá theo các nguyên tắc chính như sau: Các thành tích, giải thưởng trong học tập và nghiên cứu khoa học; môn chuyên, lĩnh vực đạt thành tích phù hợp với khối thi vào các ngành đào tạo đại học; môn chuyên, lĩnh vực đạt thành tích có cùng khối thi tuyển; kết quả học lực ở THPT; các thành tích đặc biệt khác; kết quả học tập môn học liên quan đến ngành học.