Cơ cấu 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Dưới đây là cơ cấu người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Cơ cấu 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 1
Theo baotintuc.vn