Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Có bị truy thu phụ cấp thu hút?

Sỹ Điền - 18/01/2018, 13:49 GMT+7 | Bạn đọc
Ảnh có tính chất minh họa/internetẢnh có tính chất minh họa/internet

* Trả lời:

Theo Điều 8 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT quy định: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện KTXH-ĐBKK được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của các đối tượng được xác định theo các điểm a, b, c Khoản 2 Điều 2 Văn bản trên.

Theo thư bạn viết, nơi bạn công tác không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Do đó, bạn sẽ không được hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nhà nước nước quyết định xã đó không nằm trong diện đặc biệt khó khăn nữa.

Tuy nhiên, thời gian hưởng phụ cấp thu hút 2 năm trước đó của bạn sẽ không bị truy thu vì thời điểm đó nơi bạn công tác vẫn là vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm