#chuyển đổi số trong giáo dục

50 kết quả phù hợp

Học sinh Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (TPHCM) điểm danh bằng thẻ học đường thông minh.

Chuyển đổi số trong giáo dục: Không phải dạy học từ xa!

GD&TĐ - Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số, toàn cầu hóa, nên chuyển đổi số trong giáo dục diễn ra như là một lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, chất lượng nội dung dạy học trên nền tảng vẫn còn là một vấn đề bị bỏ ngỏ, khi thực tế, nhiều chương trình dạy học đã không được kiểm soát.