#chuyển đổi số trong giáo dục

65 kết quả phù hợp

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Chuyển đổi số gắn mật thiết với cải thiện chất lượng nguồn nhân lực

GD&TĐ -  “Nếu có thể chọn một bài học sâu sắc nhất cần rút ra sau hơn 2 năm bùng phát đại dịch, tôi cho rằng đó là vai trò của tầm nhìn sẽ quyết định tương lai. Khi nói về chuyển đổi số, chúng ta sẽ càng cần phải quan tâm hơn tới những mục tiêu hướng đến chất lượng và tính bền vững”.
Học sinh Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (TPHCM) điểm danh bằng thẻ học đường thông minh.

Chuyển đổi số trong giáo dục: Không phải dạy học từ xa!

GD&TĐ - Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số, toàn cầu hóa, nên chuyển đổi số trong giáo dục diễn ra như là một lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, chất lượng nội dung dạy học trên nền tảng vẫn còn là một vấn đề bị bỏ ngỏ, khi thực tế, nhiều chương trình dạy học đã không được kiểm soát.