Chương trình Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN 2014

Chương trình Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN 2014

(GD&TĐ) -  Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đang tìm kiếm ứng viên Việt Nam xuất sắc cho chương trình học bổng Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN năm học 2014.

Chương trình Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN dành cho giảng viên các trường đại học, cán bộ cơ quan ngoại giao, cơ quan chính phủ, chuyên viên làm việc tại các viện nghiên cứu hoặc các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam hoặc tại các nước thành viên ASEAN.

Ứng viên được lựa chọn sẽ đến Mỹ để nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn trong thời gian 3 - 4 tháng về những vấn đề có liên quan đến và hữu ích cho các nước thành viên, và quan trọng đối với mối quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN.

Chương trình Fulbright tại Việt Nam, trực thuộc Phòng Thông tin Văn hoá của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp đề cử tối đa 2 ứng viên từ Việt Nam. Dự kiến sẽ có 10 suất tài trợ được trao, mỗi suất dành cho một quốc gia thành viên của ASEAN.

 Ứng viên của Chương trình Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN năm học 2014 có thể nộp hồ sơ  để giảng dạy hoặc nghiên cứu về các lĩnh vực bổ trợ cho các sáng kiến ASEAN tại Hoa Kỳ bao gồm: Giáo dục, Kỹ thuật, Khoa học môi trường, Công nghệ thực phẩm, Địa lý, Địa chất học, Khoa học thông tin Báo chí, Luật, Khoa học đời sống, Quản lý các hệ thống thông tin, Nghiên cứu về bảo tang, Khoa học chính trị, Quản lý hành chính công, Y tế cộng đồng/toàn cầu, Nghiên cứu về tôn giáo, Công tác xã hội, Xã hội học, Thông kê, và Giảng dạy tiếng Anh/Ngôn ngữ ứng dụng.

 Hạn nộp hồ sơ: Thứ Năm, ngày 31/10/2013. Chỉ chấp nhận hồ sơ trực tuyến, truy cập tại: https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/30

PV

Ảnh minh họa ITN.

Xuất khẩu giáo dục

GD&TĐ - Những năm gần đây, Việt Nam có chuyển động tích cực về thu hút sinh viên quốc tế.