Chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 2013 - 2015

Chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 2013 - 2015

(GD&TĐ) – Hôm nay (19/6), Tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Cựu giáo chức Việt Nam và Hội người cao tuổi Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 2013 - 2015.

Quang cảnh Lễ ký kết
Quang cảnh Lễ ký kết

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận phát biểu: “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam là vấn đề mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra với Ngành giáo dục. Trong đó đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thể hiện sự quan tâm sâu sắc với sự nghiệp giáo dục".

Bộ GD&ĐT và các Hội cùng thống nhất chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2013 - 2015, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên.

Cụ thể, ngành GD - ĐT cùng các Hội tiếp tục xây dựng và tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhà giáo và mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò và lợi ích của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập bằng nhiều hình thức.

Các Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học", "Dòng họ hiếu học" và "Cộng đồng khuyến học".

Bộ GD&ĐT phối hợp với các Hội biên soạn và phát hành các bản tin, tài liệu tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; phát động phong trào xây dựng "Đơn vị học tập", "Cộng đồng học tập"; Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhà giáo, hội viên các Hội nắm vững chủ trương và các biện pháp triển khai khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tổ chức chỉ đạo điểm về xây dựng mô hình trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã.

Phát triển các trung tâm giáo dục thường xuyên theo hướng mỗi huyện có một trung tâm thực hiện các nhiệm vụ: Giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề; Xây dựng bộ chỉ số đánh giá việc thực hiện xây dựng xã hội học tập của bộ, ngành, địa phương; Tổ chức lồng ghép Tuần lễ khuyến học và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời vào Tháng khuyến học (từ ngày 2/10 hằng năm); phối hợp tổ chức Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người (tháng 4 hằng năm).

Đồng thời, các Hội hỗ trợ ngành GD - ĐT nâng cao chất lượng GD - ĐT trong các nhà trường, mở rộng nhiều hình thức học tập đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân; Mở rộng nhiều hình thức giám sát, phản biện, tư vấn về các chế độ chính sách phát triển GD - ĐT, đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; vận động nhân dân hiến đất xây dựng trường học đạt chuẩn…

Sau Lễ ký kết, Bộ GD&ĐT sẽ cùng với các Hội chủ động, sáng tạo để làm tốt trách nhiệm mà Đảng và Nhà nước đã giao phó.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đề nghị các Hội chủ động đóng góp các ý kiến để thống nhất cách thực hiện và cùng động viên các lực lượng xã hội để làm tốt các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong toàn dân.

Minh Châu