#Chương trình mục tiêu Quốc gia

53 kết quả phù hợp

Minh họa/INT

Nhanh và hiệu quả hơn

GD&TĐ - Theo đánh giá, những năm trước đây, các chương trình mục tiêu quốc gia còn gặp nhiều vấn đề về giải ngân vốn...
Minh họa/INT

Trên lạnh dưới nóng?

GD&TĐ - Nếu tình trạng 'trên lạnh dưới nóng' không sớm khắc phục, thì hiệu quả của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ rất thấp.