Chương trình mới: giảm môn học, tiết học lẫn kiến thức kinh viện

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên chương trình giáo dục phổ thông - chia sẻ cụ thể về nội dung này như sau:

Giảm số môn học và hoạt động giáo dục

Theo chương trình tiểu học mới, lớp 1 và lớp 2 có 7 môn học và hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học); lớp 3 có 9 môn học; lớp 4 và lớp 5 có 10 môn học. Trong chương trình hiện hành, lớp 1, lớp 2 và lớp 3 có 10 môn học; lớp 4 và lớp 5 có 11 môn học.

Chương trình mới của các lớp THCS đều có 12 môn học. Trong chương trình hiện hành, lớp 6 và lớp 7 có 15 môn học, lớp 8 có 16 môn học, lớp 9 có 17 môn học.

Chương trình mới của các lớp THPT đều có 12 môn học. Trong chương trình hiện hành, lớp 10 có 16 môn học, lớp 11 có 17 môn học, lớp 12 có 16 môn học.

Giảm số tiết học

Ở tiểu học, chương trình mới là chương trình học 2 buổi/ngày, có 4.865 tiết (trung bình 3,08 tiết/buổi học). Chương trình hiện hành là chương trình học 1 buổi/ngày có 4.035 tiết (trung bình 4,6 tiết/buổi học);

Ở THCS, chương trình mới có 4.058 tiết. Chương trình hiện hành có 4.165 tiết;

Ở THPT, chương trình mới có 3.045 tiết. Chương trình hiện hành có 3.395 tiết (Ban cơ bản) hoặc 3.465 tiết (Ban A, Ban C).

Giảm kiến thức kinh viện

Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành thiên về trang bị kiến thức cho học sinh, do đó chứa đựng nhiều kiến thức kinh viện, không phù hợp và không thiết thực đối với học sinh.

Chương trình giáo dục phổ thông mới lấy việc phát triển phẩm chất và năng lực thực tiễn của học sinh làm mục tiêu, cho nên xuất phát từ yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực ở từng giai đoạn học tập để lựa chọn nội dung giáo dục phù hợp, giảm bớt đáng kể kiến thức kinh viện, làm cho bài học nhẹ nhàng hơn.

Tăng cường dạy học phân hoá, tự chọn

Chương trình giáo dục phổ thông mới là một chương trình mở, tạo điều kiện cho học sinh được lựa chọn học phần và môn học phù hợp với nguyện vọng, sở trường của mình. Được chọn những học phần (ở cả ba cấp học) và môn học (ở cấp THPT) phù hợp với nguyện vọng, sở trường, học sinh không bị ức chế, dẫn tới quá tải, mà ngược lại, học tập hào hứng, hiệu quả hơn.

Chương trình giáo dục phổ thông mới thực hiện triệt để phương pháp dạy học tích cực, theo đó học sinh được hoạt động để tự mình tìm tòi kiến thức, phát triển kĩ năng và vận dụng vào đời sống, còn thầy cô không thiên về truyền thụ mà đóng vai trò hướng dẫn hoạt động cho học sinh. Đây cũng là yếu tố quan trọng để giảm tải chương trình.

Bị cáo Lê Uyên Thảo tại phiên tòa. Ảnh: Huyền Trang.

Lĩnh án 23 năm tù vì bán đất 'trên giấy'

GD&TĐ - Để có tiền trả nợ, Thảo đưa ra thông tin gian dối bản thân đang sở hữu nhiều lô đất ở quận Liên Chiểu và làm giả nhiều hồ sơ để lừa đảo bán đất