#Chương trình giáo dục phổ thông mới

118 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Linh hoạt vì kiến thức

GD&TĐ - Năm học 2021 - 2022 - năm thứ 2 ngành Giáo dục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới - diễn ra trong bối cảnh tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Một hoạt động dự án của học sinh Trường Olympia.

Dạy học dự án: Thế mạnh trong bối cảnh

GD&TĐ - Dạy học dự án không chỉ phát huy hiệu quả trong bối cảnh dạy học trực tuyến, mà còn giúp hình thành, phát triển nhiều năng lực, phẩm chất theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới.