#Chương trình giáo dục phổ thông mới

132 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa/INT

Linh hoạt vì kiến thức

GD&TĐ - Năm học 2021 - 2022 - năm thứ 2 ngành Giáo dục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới - diễn ra trong bối cảnh tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.