Chùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giới
Chùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giới
Chùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giới
Chùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giới
Chùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giới
Chùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giới
Chùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giới
Chùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giới
Chùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giới
Chùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giới
Chùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giới
Chùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giới
Chùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giới
Chùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giới
Chùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giới
Chùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giới
Chùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giới
Chùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giớiChùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giớiChùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giớiChùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giớiChùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giớiChùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giớiChùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giớiChùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giớiChùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giớiChùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giớiChùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giớiChùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giớiChùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giớiChùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giớiChùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giớiChùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giớiChùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giới

Chùm ảnh Ấn Độ tổ chức cuộc bầu cử lớn nhất thế giới

GD&TĐ - Ngày 19/4, người dân Ấn Độ đã bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lớn nhất thế giới với gần 1 tỷ người đủ điều kiện làm cử tri.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Truyện ngắn Chạm đến trái tim

GD&TĐ - Buổi sớm lộng gió, quốc kỳ bay phấp phới. Dưới sân, học trò xếp hàng ngay ngắn để dự tiết chào cờ đầu tuần.