Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Chuẩn bị sớm, đầy đủ điều kiện để tổ chức tốt thi THPT quốc gia 2019

Lập Phương - 07/11/2018, 11:33 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Trong đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh và toàn xã hội về Kỳ thi THPT quốc gia; tăng cường chức năng quản lý nhà nước, vai trò thanh tra, kiểm tra, giám sát tất cả các khâu của Kỳ thi.

Làm tốt công tác lựa chọn nhân sự cho Kỳ thi THPT quốc gia; tăng cường quán triệt Quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT; nâng cao chất lượng của công tác tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên và lực lượng tham gia tổ chức thi. Đặc biệt chú trọng tăng cường tập huấn kỹ nghiệp vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra, giám sát.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo để đảm bảo kết nối thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo và tổ chức thi;

Chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; có các phương án dự phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi; triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các điều chỉnh của Bộ GD&ĐT trong các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thi.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm