Chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV: Sẽ trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 48, chiều 17.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV.

Trình bày Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Kỳ họp sẽ bố trí thành 2 đợt. Đợt 1 là thảo luận các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua; 2 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến và các báo cáo về công tác tư pháp; nghe trình bày các tờ trình, báo cáo (trong đó có việc xem 2 video clip báo cáo kết quả giải trình về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ, đập và thực trạng, giải pháp phát triển điện lực).

Đợt 2, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các nội dung về: kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội; ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 4 dự án luật trình  Quốc hội cho ý kiến. Trong đợt 2, Quốc hội cũng sẽ nghe báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong Năm Chủ tịch AIPA. 

Dự kiến Kỳ họp thứ Mười cũng sẽ trình Quốc hội bổ sung thêm một số nội dung như: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất kinh doanh trong năm 2020; trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh; dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; Kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (để thực hiện quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và làm cơ sở cho việc tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp sau cùng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025)…

Đa số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV; cho rằng, việc tiến hành Kỳ họp theo 2 đợt, tiếp tục kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung sẽ vừa bảo đảm triển khai công việc của Quốc hội, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV: Sẽ trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc  ảnh 1

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười

Về thời gian phát biểu của đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với việc nếu có nhiều đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu thì tại các phiên họp sẽ xin ý kiến đại biểu Quốc hội giảm thời gian phát biểu; đồng thời, để tiết kiệm thời gian, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình việc các Tờ trình, báo cáo thẩm tra của các dự án luật, dự thảo nghị quyết được trình bày vào khoảng 10 phút.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cơ bản nhất trí việc chuyển xem 2 videoclip báo cáo kết quả giải trình về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ, đập và thực trạng, giải pháp phát triển điện lực từ phiên họp trực tuyến sang phiên họp tập trung.