Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Chủ tịch tỉnh kiêm hiệu trưởng, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì?

Minh Phong - 23/05/2020, 17:39 GMT+7 | Giáo dục
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao đổi với báo chí bên hàng lang Quốc hộiBộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao đổi với báo chí bên hàng lang Quốc hội

Theo Bộ trưởng, một trong những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (có hiệu lực từ 01/7/2019) là quy định về thực hiện tự chủ đại học; trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm và hiệu lực của Hội đồng trường, đảm bảo để Hội đồng trường hoạt động “thực quyền” hơn.

Trong đó, Hội đồng trường có quyền quyết định trong việc lựa chọn hiệu trưởng để điều hành các hoạt động của trường, đáp ứng yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn cụ thể.

Đối với Trường ĐH Hạ Long, Báo cáo của Trường gửi Bộ cho biết, việc Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng nhà trường trong giai đoạn hiện nay, nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với một trường mới thành lập, với các mục tiêu phát triển mạnh mẽ ở phía trước.

Giai đoạn tiếp theo, sau khi tổ chức bộ máy nhà trường ổn định, Trường ĐH Hạ Long sẽ chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiện toàn chức danh Hiệu trưởng, phù hợp với quy định, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

Về việc này, Bộ GD&ĐT đã có ý kiến chính thức. Việc Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm Hiệu trưởng một trường đại học chỉ nên là giải pháp tình thế trước mắt.

UBND tỉnh Quảng Ninh cần xem xét chỉ đạo Trường ĐH Hạ Long sớm kiện toàn nhân sự Hiệu trưởng chuyên trách để tập trung vào công tác quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường.

“Nhân đây, tôi cũng đề nghị các cơ quan chủ quản cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, cần bám sát các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtGiáo dục đại học và các quy định luật pháp liên quan trong chỉ đạo thành lập, công nhận Hội đồng trường, hiệu trưởng, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả” – Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm