Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốcChủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốcChủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốcChủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốcChủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốcChủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốcChủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốcChủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốcChủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốcChủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốcChủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốcChủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốcChủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốcChủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốcChủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốcChủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc

Sáng 24/2, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội sắc Xuân trên mọi miền tổ quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ