Giáo viên trong toàn ngành Giáo dục nhận thức rằng: Chương trình sóng và máy tính cho em mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Cả xã hội vào cuộc hỗ trợ "máy tính cho em"

GD&TĐ - Quyết tâm không để học sinh nào mất cơ hội học tập vì đại dịch, ngành Giáo dục Hải Phòng hưởng ứng và phát động toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động tham gia ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”.