rssheader

17/09/2021

Đại biểu trẻ tuổi nhất Đại hội XIII của Đảng: Tin tưởng Đại hội sẽ lựa chọn nhân sự đủ đức, đủ tài   

Minh Phong, Nhữ Phong - 30/01/2021, 14:14 GMT+07 | Chính trị
Đại biểu Hà Đức Minh - Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai - Đại biểu trẻ tuổi nhất dự Đại hội đại biểu toản quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại biểu Hà Đức Minh - Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai - Đại biểu trẻ tuổi nhất dự Đại hội đại biểu toản quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội, đại biểu Hà Đức Minh khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đầy đủ, sâu sắc và luôn tạo điều kiện tốt nhất đối với đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ.

Theo Đại biểu, công tác chuẩn bị cho Đại hội rất chu đáo, các hoạt động trong Đại hội thể hiện sự tập trung dân chủ cao, các ý kiến tham gia trong Đại hội và các buổi thảo luận luôn được tiếp thu nghiêm túc.

Với công tác phát triển, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Đức Minh cho biết: Đảng bộ tỉnh Lào Cai luôn quan tâm, bồi dưỡng, rèn luyện và xây dựng đội ngũ đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Trong quá trình định hướng, xây dựng đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, xem xét kết nạp, Lào Cai có một quá trình bồi dưỡng, đào tạo lâu dài cho đội ngũ đoàn viên ưu tú để đảm bảo được các yêu cầu của Đảng.

Trong các hoạt động, thanh niên luôn chủ động trong việc xây dựng các chương trình hành động của thế hệ trẻ, thực hiện đảm bảo các nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đặc biệt là Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra trong thời gian tới.

Đại biểu Hà Đức Minh cho biết Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đầy đủ và sâu sắc trong xây dựng các chủ trương, chương trình và luôn tạo điều kiện tốt nhất đối với đối tượng là đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ.

Theo đại biểu Hà Đức Minh, các bạn trẻ cần tự xây dựng, bồi đắp kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để đảm nhiệm được yêu cầu công việc, nhiệm vụ đặt ra. Trong phong trào thanh niên khởi nghiệp, trong thời gian vừa qua; Chính phủ đã phát động sâu rộng đối với thanh niên, đặc biệt là tại các địa phương.

Tỉnh Lào Cai luôn tập trung, định hướng cho đoàn viên, thanh niên trong việc sáng tạo khởi nghiệp, bảo đảm phù hợp với thực tiễn của địa phương. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung vào đối tượng thanh niên ở các khu vực nông thôn, để thanh niên nông thôn được tiếp cận khoa học, công nghệ mới, luôn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ với phong trào thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp.

Về công tác nhân sự của Đại hội khoá XIII của Đảng, đại biểu Hà Đức Minh tin tưởng, Đại hội lần này sẽ bầu ra các đồng chí đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước.   

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm