rssheader

26/07/2021

Chủ tịch Quốc hội: Phải mang hơi thở cuộc sống vào từng dự án luật

27/04/2021, 07:28 GMT+07 | Chính trị

Có những định hướng dài hạn trong xây dựng pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận Ủy ban về các vấn đề xã hội đã có kiến nghị, đề xuất cụ thể trong các hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thể hiện được tầm nhìn chiến lược. 

Ủy ban đã đoàn kết, năng động, tranh thủ được trí tuệ của các bộ, ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ủy ban về các vấn đề xã hội có nhiều sáng kiến, đổi mới trong hoạt động, là một trong số ít cơ quan của Quốc hội đã thực hiện được quyền sáng kiến lập pháp, giải trình, tham vấn công chúng, thẩm tra các dự án luật căn cơ, thể hiện ở việc các luật do Ủy ban chủ trì, thẩm tra, tiếp thu chỉnh lý, đều đi vào cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Thường trực Ủy ban và Vụ các vấn đề xã hội cần nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban trong các lĩnh vực như lao động, việc làm, y tế, dân số, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bình đẳng giới, thường trực nhóm nữ nghị sỹ… Đây đều là những vấn đề khó, nhạy cảm và có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Vì thế, Ủy ban không chỉ quan tâm đến các vấn đề xã hội thuộc lĩnh vực phụ trách mà còn phải hết sức quan tâm đến khía cạnh xã hội trong các vấn đề kinh tế và tính kinh tế trong các chính sách xã hội. Đó chính là tính Đảng, tính chính trị trong phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Ủy ban về các vấn đề xã hội cần chủ động xây dựng đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban trên tất cả các mặt công tác lập pháp, giám sát và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia. Đặc biệt, phải mang hơi thở của cuộc sống vào nghị trường Quốc hội, vào từng dự án luật”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần bám sát các nội dung về quản lý, phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội đã được nêu rất đầy đủ, toàn diện tại Nghị quyết Đại hội XIII và các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng với 8 nhóm vấn đề lớn; các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương về chăm sóc sức khỏe nhân dân, các vấn đề về dân số…

Từ đó, có những định hướng dài hạn trong xây dựng pháp luật, để Quốc hội ngày càng chủ động hơn trong việc thực hiện vai trò lập pháp.

Trên cơ sở lĩnh vực được giao, Ủy ban về các vấn đề của Xã hội cần tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội các vấn đề giám sát sao cho hiệu quả, đặc biệt là cần công khai kết quả giám sát, trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu.

Hợp sức cùng Chính phủ xem xét, điều chỉnh một số dự án luật

Làm việc với Ủy ban Pháp luật vào chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận thời gian qua, Ủy ban đã thực hiện khối lượng công việc nhiều, hình thức đổi mới, mô hình, cách làm hay, đặc biệt có những dấu ấn trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Ủy ban Pháp luật đã giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đối với toàn bộ 24 luật đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và 10 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua.

Đáng chú ý, Ủy ban đã được Quốc hội giao nội dung giúp Đoàn giám sát của Quốc hội triển khai giám sát tối cao chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016”. Trên cơ sở giám sát, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  

Ngoài ra, Ủy ban Pháp luật đã chủ động thực hiện tốt vai trò giám sát chuyên đề, tổ chức các phiên giải trình về việc thực hiện những vấn đề liên quan đến vướng mắc, bất cập áp dụng pháp luật...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Pháp luật, phối hợp với Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính, Ngân sách tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật về đầu tư kinh doanh để hợp sức cùng Chính phủ xem xét, điều chỉnh một số dự án luật nếu thấy cần thiết.

Theo vietnamnet.vn
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm