rssheader

26/09/2021

Chiều nay (24/7), Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử bầu Chủ tịch nước

Hải Minh, Ngọc Trang - 24/07/2021, 09:46 GMT+07 | Chính trị
Chiều nay (24/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Chiều nay (24/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Ngày 24/7, Quốc hội khoá XV tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ 5, kỳ họp thứ nhất. Theo dự kiến chương trình, cuối giờ làm việc buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, đại biểu Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Trước đó, tại kỳ họp thứ XI, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc. Đây là lần đầu tiên, Quốc hội bầu một đương kim Thủ tướng làm Chủ tịch nước.

Trong phiên làm việc sáng 24/7, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội sẽ trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này. Các đại biểu thảo luận ở tổ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đầu giờ chiều, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Sau đó, đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm