rssheader

15/06/2021

86 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương

12/03/2021, 07:45 GMT+07 | Chính trị

Ngày 11/3, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị cử tri bước 2 lấy ý kiến đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV ở Trung ương.

Đây là hội nghị quan trọng, cho ý kiến vào danh sách các nhân sự thuộc các cơ quan của Quốc hội, UB Thường vụ Quốc hội… giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

86 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương - 1
Hội nghị cử tri lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của Văn phòng Quốc hội.

Tại hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề cập, điểm mới đáng chú ý trong nhiệm kỳ 2021-2026 là số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách tăng lên mức 40% tổng số đại biểu Quốc hội. Theo đó, trong số 200 đại biểu Quốc hội chuyên trách thì có 133 đại biểu tại Trung ương và 67 đại biểu tại địa phương.

Trong 133 đại biểu này, Đảng đoàn Quốc hội, UB Thường vụ Quốc hội giới thiệu 86 người.

Các đại biểu đã nghe, nghiên cứu danh sách giới thiệu 86 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV ở Trung ương. Qua thảo luận, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí với danh sách này.

Thay đổi nhân sự Mặt trận Tổ quốc ứng cử đại biểu Quốc hội

Tại Hội nghị giới thiệu người của UB Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của Đoàn Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam, cơ quan này giới thiệu 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 2 cán bộ chuyên trách là ông Trần Thanh Mẫn và bà Trương Thị Ngọc Ánh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, ngày 22/2 vừa qua, UB Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1226 điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

86 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương - 2
Đoàn Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 4 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.

Nghị quyết đã điều chỉnh tăng cơ cấu kết hợp đại biểu là nữ, người ngoài Đảng, số lượng người trẻ tuổi và có điều chỉnh về số lượng dân tộc ứng cử, số lượng tái cử.

Ngoài ra còn có một số thay đổi khác sau Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để phù hợp với sự thay đổi vị trí công tác của một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UB Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cụ thể, theo danh sách được Ban Thường trực trình ra hội nghị, có 4 người được MTTQ Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới là Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp - Bộ GTVT Lê Thị Thu Hương, Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai Thổ Út - các Ủy viên UB Trung ương MTTQ.

Nhân sự có sự thay đổi trong hội nghị này là ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UB Trung ương MTTQ. Ông Lềnh không có tên trong danh sách người được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu tại hội nghị này, trong khi trước đó, tại Hội nghị nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ông Lềnh là 1 trong 2 lãnh đạo Mặt trận được 100% cử tri cơ quan UB Trung ương MTTQ nhất trí giới thiệu ứng cử.

Theo Dân Trí
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm