Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Chỉnh sửa năm sinh trong bằng tốt nghiệp

GD&TĐ - 10/05/2019, 06:31 GMT+7 | Kết nối

Trả lời: Theo Điều 24, 25 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, THPT, văn bằng GDĐH và chứng chỉ của hệ thống GD quốc dân (ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 8/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), có nêu: Người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ là thủ trưởng cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ và đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ đã sáp nhập, chia, tách, giải thể hoặc có sự điều chỉnh về thẩm quyền thì người có thẩm quyền quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ là thủ trưởng cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.

Các trường hợp chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ như sau: Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người học được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.

Về nội dung chính của quyết định chỉnh sửa và áp dụng việc chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ được quy định tại Điều 27 của Quy chế trên. Cụ thể: Quyết định chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ gồm các nội dung chính sau: Họ, chữ đệm, tên; ngày tháng năm sinh của người có văn bằng, chứng chỉ được chỉnh sửa; Tên, số, ngày tháng năm cấp của văn bằng, chứng chỉ được chỉnh sửa; Nội dung chỉnh sửa; Lý do chỉnh sửa; Hiệu lực và trách nhiệm thi hành quyết định.

Việc chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ được áp dụng cả đối với những văn bằng, chứng chỉ được cấp trước ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành.

Như vậy, bạn có thể liên hệ với trường THPT (nơi bạn học và đã được cấp bằng tốt nghiệp THPT) để được hướng dẫn về sửa chữa theo nguyện vọng.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm