Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Chính sách với nhà giáo công tác lâu dài ở vùng khó

Hải Bình - 08/05/2020, 06:35 GMT+7 | Kết nối
Ảnh minh họa/INTẢnh minh họa/INT

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Phụ cấp thu hút của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ (hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính); Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ (Hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính); Nghị định số 19/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP (hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính).

Phụ cấp công tác lâu năm được quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ (hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính).

Trước đây, đối với các cơ sở giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cần bổ sung giáo viên do thiếu hoặc cần tăng cường giáo viên và cán bộ quản lý giỏi, địa phương phải điều động, luân chuyển giáo viên. Việc xác định đối tượng và thực hiện luân chuyển thuộc thẩm quyền của địa phương.

Đối với nhà giáo thuộc đối tượng luân chuyển, sau khi hết thời hạn hưởng phụ cấp thu hút (tối đa 5 năm theo quy định) tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP (Hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) và thôi hưởng phụ cấp công tác lâu năm.

Căn cứ quy định trên, các địa phương cần xác định đối tượng có thuộc diện luân chuyển hay không để thực hiện chế độ chính sách cho nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên cơ sở hợp nhất Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; Nghị định số 61/2006/NĐ-CP và Nghị định số 64/2009/NĐ-CP và trình Chính phủ trong năm 2019. Những vấn đề bất cập nêu trên sẽ tiếp tục được nghiên cứu, đề xuất trong các văn bản sửa đổi, thay thế.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm