Chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2

GD&TĐ - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo phương án chi trả gộp 1 lần tiền chế độ của cả tháng 1 và tháng 2/2022 vào kỳ chi trả của tháng 1/2022.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng thời bảo đảm an toàn, phòng chống dịch COVID-19, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH theo phương án chi trả gộp 1 lần tiền chế độ của cả tháng 1 và tháng 2/2022 vào kỳ chi trả của tháng 1/2022.

Theo BHXH Việt Nam dự kiến, cả nước có 2.966.645 người được điều chỉnh tăng mức hưởng theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP từ ngày 1/1/2022, cụ thể là điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với các đối tượng như: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật....

Các mức tăng được điều chỉnh như sau:

Chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2 ảnh 1