Chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo khối thi

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT công bố kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo khối thi.

Cụ thể như sau:

Chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo khối thi ảnh 1
Chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo khối thi ảnh 2
Chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo khối thi ảnh 3
Chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo khối thi ảnh 4
Chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo khối thi ảnh 5
Chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo khối thi ảnh 6
Chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo khối thi ảnh 7
Chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo khối thi ảnh 8
Chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo khối thi ảnh 9
Chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo khối thi ảnh 10
Chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo khối thi ảnh 11
Chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo khối thi ảnh 12
Chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo khối thi ảnh 13
Chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo khối thi ảnh 14
Chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo khối thi ảnh 15
Chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo khối thi ảnh 16
Chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo khối thi ảnh 17
Chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo khối thi ảnh 18
Chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo khối thi ảnh 19
Chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo khối thi ảnh 20