Chế độ trang phục TDTT?

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giảng viên dạy thể dục, kiêm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của một trường CĐ. Xin hỏi, tôi được hưởng 100% chế độ trang phục thể dục thể thao hay là 50%? Nguyễn Thị Minh Thúy (minhthuy***@gmail.com)
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trả lời: Theo Quyết định số: 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao (TDTT), đối tượng áp dụng là giáo viên, giảng viên TDTT tại các cơ sở GD công lập thuộc hệ thống GD quốc dân bao gồm: GDPT, GDNN, GDĐH, các trường chuyên biệt, trung tâm GDTX.

Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 1% mức lương tối thiểu chung cho 1 tiết giảng thực hành. Chế độ bồi dưỡng bằng tiền không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên TDTT trong các cơ sở GD thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Đối với giáo viên, giảng viên TDTT dạy chuyên trách, được cấp 2 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 2 đôi giầy thể thao/năm, 4 đôi tất thể thao/năm, 4 áo thể thao ngắn tay/năm. Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên dạy môn học khác dạy kiêm nhiệm môn TDTT) được cấp 1 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 1 đôi giày thể thao/năm, 2 đôi tất thể thao/năm, 2 áo thể thao ngắn tay/năm. Trang phục thể thao do Việt Nam sản xuất, phù hợp với khí hậu từng vùng, miền.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, nếu bạn là giáo viên chuyên trách dạy TDTT, không phải giáo viên kiêm nhiệm thì bạn sẽ được hưởng 100% các chế độ chính sách, trong đó có chế độ trang phục. Việc bạn làm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là công việc kiêm nhiệm nên không ảnh hưởng đến chế độ quyền lợi này của bạn.

Chế độ bồi dưỡng bằng tiền được chi trả cùng với thời điểm chi trả tiền lương hằng tháng; Chế độ trang phục được cấp 1 lần/năm vào thời điểm đầu năm học.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.