Giờ chuẩn được quy định như thế nào?

GD&TĐ - Hỏi: Xin hỏi quý Tòa soạn, cơ sở để tính giờ chuẩn và cách tính quy đổi ra giờ chuẩn được quy định như thế nào? Nguyễn Thu Huyền (nthuyen***@gmail.com)
Trong giờ học tại Trường TH Tân Phượng (Đoan Hùng, Phú Thọ)
Trong giờ học tại Trường TH Tân Phượng (Đoan Hùng, Phú Thọ)

Trả lời: Nội dung bạn quan tâm, chúng tôi xin được tư vấn như sau: Theo Điều 5 Thông tư số: 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 “Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên” có nêu: Giờ chuẩn giảng dạy là đơn vị thời gian quy đổi để thực hiện một công việc tương đương cho một tiết giảng lý thuyết trình độ cao đẳng, đại học trực tiếp trên lớp theo niên chế, bao gồm thời gian lao động cần thiết trước, trong và sau tiết giảng; Định mức giờ chuẩn cho giảng viên trong một năm học là 270 giờ; trong đó, giờ chuẩn trực tiếp trên lớp chiếm tối thiểu 50% định mức quy định.

Về việc quy đổi ra giờ chuẩn được quy định như sau: Một tiết giảng lý thuyết trên lớp cho 40 sinh viên được tính bằng 1 giờ chuẩn. Tùy theo quy mô lớp học, điều kiện làm việc cụ thể đối với từng lớp ở từng chuyên ngành khác nhau, một tiết giảng lý thuyết trên lớp có thể nhân hệ số khi tính giờ chuẩn nhưng không quá 1,5;

Một tiết giảng chuyên đề, giảng lý thuyết cho các lớp đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và một tiết giảng bằng tiếng nước ngoài đối với môn học không phải là môn ngoại ngữ được tính bằng 1,5 đến 2 giờ chuẩn;

Một tiết hướng dẫn bài tập, thực hành, thí nghiệm, thảo luận trên lớp được tính tối đa 1 giờ chuẩn; Hướng dẫn thực tập: 1 ngày làm việc được tính tối đa 2,5 giờ chuẩn; Hướng dẫn làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đại học được tính tối đa 25 giờ chuẩn cho một đồ án, khóa luận; Hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ được tính tối đa 70 giờ chuẩn cho một luận văn; Hướng dẫn làm luận án tiến sĩ được tính tối đa 200 giờ chuẩn cho một luận án.

Việc quy đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ coi thi, chấm thi kết thúc học phần; chấm đồ án, khóa luận tốt nghiệp; phản biện và chấm luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ ra giờ chuẩn do thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quy định.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với

nhà giáo, xin gửi về chuyên mục Hộp thư bạn đọc

- Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Email: bandocgdtd@gmail.com.