Chế độ giảm định mức tiết dạy, giờ dạy

GD&TĐ -  * Hỏi: Tôi có 2 câu hỏi muốn gửi tới tòa soạn như sau: Thứ nhất, tôi là giáo viên tiểu học và là ủy viên Ban chấp hành Công đoàn không chuyên trách của nhà trường. Vậy tôi có được hưởng chế độ giảm định mức tiết dạy, giờ dạy không? Thứ hai, hiệu trưởng trường tôi không thực hiện chế độ giảm tiết dạy, giờ dạy cho ủy viên Ban chấp hành Công đoàn theo Thông tư 08/2016 của Bộ GD&ĐT là đúng hay sai? Lê Hồng Vân (taivan***@gmail.com)
Trong giờ học tại Trường TH Tân Phượng (Đoan Hùng, Phú Thọ)
Trong giờ học tại Trường TH Tân Phượng (Đoan Hùng, Phú Thọ)

* Trả lời: Theo Điểm b, Khoản 1 Điều 3 Thông tư số: 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ GD&ĐT quy định: Giáo viên làm ủy viên ban chấp hành Công đoàn, tổ trưởng, tổ phó Công đoàn không chuyên trách trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học được giảm 2 giờ dạy trong một tuần (quy ra 70 giờ dạy trong một năm học); Trường THCS, trường chuyên biệt cấp THCS, trường THPT, trường chuyên biệt cấp THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được giảm 1 giờ dạy trong một tuần (quy ra 35 giờ dạy trong một năm học);

Ngoài ra, tại Khoản 1, 2 Điều 4 Thông tư trên quy định: Căn cứ vào hoạt động Công đoàn của đơn vị, hiệu trưởng trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt và giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh cùng với Ban chấp hành Công đoàn thống nhất phương án bố trí thời gian làm công tác Công đoàn một cách linh hoạt, tuy nhiên cần phải đảm bảo định mức quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 của Thông tư này. Giáo viên, giảng viên làm công tác Công đoàn không chuyên trách nếu kiêm nhiệm thêm các chức vụ khác cũng sử dụng chế độ giảm định mức giờ dạy thì chỉ được hưởng một chế độ giảm định mức giờ dạy cao nhất trong số các chức vụ kiêm nhiệm.

Như vậy, với quy định nêu trên và nếu bạn làm ủy viên ban chấp hành Công đoàn không chuyên trách trường tiểu học, thì bạn sẽ được giảm định mức tiết dạy là 2 tiết/tuần.

Việc hiệu trưởng nhà trường không thực hiện chế độ giảm tiết dạy, giờ dạy cho ủy viên Ban chấp hành Công đoàn không chuyên trách theo Thông tư số: 08/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT là chưa đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo,

bạn đọc gửi về chuyên mục Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.