Chất lượng giáo dục của các trường phổ thông dân tộc nội trú đã được nâng lên

Chất lượng giáo dục của các trường phổ thông dân tộc nội trú đã được nâng lên

(GD&TĐ) - Chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo của các trường PTDTNT đã được nâng lên - Đó là một trong những kết luận của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa tại Hội nghị giao ban các trường phổ thông dân tộc nội trú năm học 2012-2013 được tổ chức tại Sóc Trăng vào tháng 10 vừa qua.

Chất lượng giáo dục của các trường phổ thông dân tộc nội trú đã được nâng lên ảnh 1

Năm học 2011-2012, được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, sự chung tay góp sức của các tổ chức, cá nhân và nỗ lực phát huy nội lực, hệ thống trường PTDTNT trong toàn quốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Các trường PTDTNT tiếp tục  thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành, gắn với việc xây dựng trường PTDTNT đạt chuẩn quốc gia (đến nay đã có gần 20% số trường PTDTNT đạt chuẩn quốc gia); tiếp tục có sự phát triển về quy mô, mạng lưới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng DTTS và miền núi.

Công tác tuyển sinh của các trường PTDTNT được đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng đầu vào; tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với HS DTTS. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học được đẩy mạnh. Công tác quản lý, chỉ đạo hệ thống trường PTDTNT dần đi vào nền nếp ổn định.

Các điều kiện đáp ứng cho việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các trường PTDTNT được tăng cường; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được đầu tư từng bước theo hướng chuẩn hóa; chế độ chính sách cho người dạy và người học được thực hiện nghiêm túc; một số sở GD&ĐT đã tham mưu cho địa phương ban hành được nhiều chính sách hỗ trợ phát triển trường PTDTNT;...

Chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo của các trường PTDTNT đã được nâng lên. Công tác liên thông đào tạo trong hệ thống đã có những tiến bộ rõ rệt. Số HS các trường PTDTNT thi đỗ thẳng vào đại học, cao đẳng ngày càng tăng (nhiều trường đạt tỷ lệ trên 70%; có HS giỏi cấp tỉnh, quốc gia...). Các trường đã quan tâm đến công tác giáo dục đặc thù, giáo dục kỹ năng sống, văn hóa dân tộc, tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chăm sóc sức khỏe cho HS...

Tuy nhiên, hệ thống trường PTDTNT vẫn còn có một số hạn chế, bất cập: Chất lượng giáo dục của các trường PTDTTN nhìn chung còn thấp và chưa đồng đều; một số trường chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ giáo dục phổ thông, dân tộc và nội trú; một số trường có số HS nội trú dưới 50%; việc tổ chức dạy tiếng dân tộc trong trường PTDTNT ở một số địa phương chưa theo đúng quy định; giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề cho HS chưa hiệu quả; cơ sở vật chất của một số trường PTDTNT chưa đáp ứng được yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo dục HS; chính sách, chế độ đối với trường PTDTNT còn nhiều hạn chế bất cập;…

Năm học 2012-2013 là năm thứ 2 toàn ngành tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các trường PTDTNT cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xây dựng nền nếp, kỷ cương trong các trường PTDTNT. Tổ chức và quản lý tốt công tác nội trú, chú trọng chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc HS, chất lượng giáo dục văn hóa, giáo dục đặc thù; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội cho HS; tổ chức cho HS lao động sản xuất và lao động tự phục vụ nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nâng cao chất lượng giáo dục của các trường PTDTNT. Thực hiện nghiêm túc, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức có hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày.

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, thi cử, đánh giá HS; đổi mới kiểm tra đánh giá để thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng HS DTTS; tăng cường công tác phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS khá, giỏi, nâng cao chất lượng HS giỏi các cấp, tăng tỷ lệ HS thi đỗ vào ĐH, CĐ.

Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề và phân luồng cho HS các trường PTDTNT. Chuẩn bị thật tốt kiến thức, kỹ năng và tâm thế để HS các trường PTDTNT tự tin tham dự các kỳ kiểm tra, thi học kỳ, thi cuối năm, thi tốt nghiệp các cấp học và kỳ thi ĐH, CĐ, TCCN.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường PTDTNT trong thực thi chức trách nhiệm vụ. Tạo điều kiện để cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; quan tâm bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho giáo viên các trường PTDTNT; duy trì tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chu kỳ cho đội ngũ, khuyến khích giáo viên tăng cường tự học, tự bồi dưỡng.

Tổ chức giao lưu, thao giảng, dự giờ thăm lớp trong trường PTDTNT, giữa các trường PTDTNT, giữa các trường PTDTNT với các trường THCS, THPT trên địa bàn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý nhà trường.

Phát triển quy mô, mạng lưới theo quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường PTDTNT theo hướng trường trung học đạt chuẩn quốc gia và đảm bảo các điều kiện thực hiện giáo dục đặc thù. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường thiết bị dạy học cho các trường PTDTNT.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015” theo Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Các địa phương tích cực triển khai kế hoạch thực hiện đã được phê duyệt năm 2012, đồng thời xác định mục tiêu ưu tiên đầu tư để lập kế hoạch, dự án và bố trí nguồn vốn thực hiện Đề án năm 2013.

Tích cực đổi mới công tác quản lý các trường PTDTNT. Khắc phục những hạn chế, yếu kém về quản lý của một số trường PTDTNT trong thời gian qua. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện và ổn định bộ phận đầu mối quản lý, chỉ đạo về GDDT tại các địa phương. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra các trường PTDTNT; hướng dẫn, chỉ đạo các trường PTDTNT nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự thanh tra, kiểm tra. Xử lý nghiêm túc, khách quan, kịp thời các vi phạm Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT (Ban hành theo Quyết định số 49/2008/ QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ GD&ĐT). Xây dựng hệ thống thông tin quản lý và Website chung cho hệ thống trường PTDTNT.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với HS, nhà giáo và cán bộ quản lý của trường PTDTNT theo quy định. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và nhu cầu phát triển mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở ở các địa phương, từ đó đề xuất định hướng phát triển mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện trong thời gian tới. Các địa phương thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ công tác thông tin, báo cáo về tình hình thực hiện giáo dục dân tộc theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Tuệ Văn

Ảnh minh họa.

'Chìa khóa' để làm tốt môn Lịch sử

GD&TĐ - Học sinh nên sơ đồ hoá bằng sơ đồ tư duy, dựa trên kiến thức cơ bản trong quá trình học. Đây chính là “chìa khóa” để làm bài tốt môn Lịch sử...