Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Cá biệt có vụ án trả điều tra bổ sung đến 7 lần

GD&TĐ - Trả lời chất vấn của Đại biểu Nguyễn Chiến – Đoàn Hà Nội về điều tra bổ sung, “trả tới trả lui” nhiều lần, Chánh án Nguyễn Hòa Bình thừa nhận: “Thực tế có tình trạng này, cá biệt có vụ án Đại biểu Quốc hội nêu trả đến 7 lần”.
Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Đến tháng 7/2017 đã trả điều tra bổ sung hơn 2000 vụ án
Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Đến tháng 7/2017 đã trả điều tra bổ sung hơn 2000 vụ án

Đã trả điều tra bổ sung hơn 2000 vụ án

Chánh án Nguyễn Hòa Bình – cho biết: Đến tháng 7/2017 đã trả điều tra bổ sung hơn 2000 vụ án. Việc trả điều tra bổ sung vì xét thấy có dấu hiệu chưa đủ bằng chứng kết tội, bỏ lọt tội phạm, hoặc bỏ sót tình tiết. Thống kê năm 2017 có 145 vụ. Vụ án Đại biểu Quốc hội nêu đã được xét xử sơ thẩm.

Về nguyên nhân để xảy ra vụ án kéo dài thời gian xét xử, Chánh án - cho biết: “Nguyên nhân đầu tiên do chất lượng điều tra vụ án, chất lượng công tác công tố có vấn đề. Ngoài ra, cũng có những thẩm phán không tuân thủ đúng quy định pháp luật, có nể nang khi tuyên án.

“Giải pháp của việc này không có cách nào khác là các cơ quan điều tra, truy tố phải nâng cao chất lượng điều tra, truy tố. Đồng thời, Tòa án Nhân dân Tối cao quán triệt các thẩm phán tuân thủ quy định pháp luật, không được trả quá nhiều lần.

Trong trường hợp không đủ yếu tố kết tội phải tuân nguyên tắc không đủ yếu tố kết tội” - Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu quan điểm.

Khẳng định Bộ luật Hình sự năm 2015 là “bước tiến dài về quy trình xét xử các vụ án hình sự”, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: “Chúng tôi yêu cầu Tòa án trước khi trả hồ sơ điều tra bổ sung phải nêu rõ lý do và khi nhận lại sẽ kiểm tra việc tuân thủ yêu cầu”.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Cá biệt có vụ án trả điều tra bổ sung đến 7 lần ảnh 1
Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Thẩm phán nào có vụ án tạo được án lệ sẽ được khen thưởng, bổ nhiệm, vì đã tạo chuẩn mực xét xử mới

Tạo chuẩn mực pháp lý mới

Về án lệ, Chánh án Nguyễn Hòa Bình – cho biết: Luật Tổ chức Tòa án nhân dân giao Hội đồng thẩm phán Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn án lệ.

“Chúng tôi đã nỗ lực, nhưng hiện mới ban hành 13 bản án lệ. Số lượng án lệ này còn khiêm tốn do công tác này mới thực hiện. Nhưng Tòa án nhân dân đã có quy trình, thủ tục xây dựng án lệ, có Hội đồng quốc gia và chỉ thị toàn ngành chú ý xây dựng án lệ.

Thẩm phán nào có vụ án tạo được án lệ sẽ được khen thưởng, bổ nhiệm, vì đã tạo chuẩn mực pháp lý mới” - Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói, đồng thời tin tưởng: Trong tương lai, án lệ sẽ có tác dụng tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn, vì thực tiễn có nhiều điều vướng mắc.

“Chúng ta không chỉ áp dụng án lệ của Việt Nam, mà có thể áp dụng án lệ quốc tế”, Chánh án Nguyễn Hòa Bình nói.

Đồng Nai sẽ đấu giá hơn 77 ha đất

Đồng Nai sẽ đấu giá hơn 77 ha đất

GD&TĐ - Với diện tích hơn 77 ha, từ nay đến hết năm 2023, Đồng Nai sẽ đấu giá quyền sử dụng 36 khu đất. Ước tính, tổng giá trị khoảng 781 tỷ đồng.