Chấn chỉnh tổ chức dạy học tiếng Anh tiểu học

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Những tồn tại này được Sở GD&ĐT Ninh Bình chỉ ra trong văn bản gửi Trưởng phòng GD&ĐT mới đây. Theo đó ghi rõ: Điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất cho việc dạy học tiếng Anh 10 năm đối với học sinh lớp 3, 4, 5 không đảm bảo.

Học sinh lớp 1, 2 làm quen với tiếng Anh không đủ 2 tiết/tuần, không theo thời gian năm học.

Dạy học tiếng Anh có giáo viên người nước ngoài không thực hiện theo thời gian năm học, tổ chức dạy học và quản lý chưa đảm bảo theo hướng dẫn (chưa có sổ đăng ký giảng dạy của giáo viên người nước ngoài, nội dung dạy học của giáo viên người nước ngoài không được ký duyệt theo tuần...).

Thực hiện chế độ báo cáo việc dạy học tiếng Anh có giáo viên người nước ngoài chưa theo quy định.

Để việc dạy học tiếng Anh và tổ chức hoạt động giáo dục có tiếng Anh đạt chất lượng tốt, Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố chỉ đạo hiệu trưởng các trường tiểu học rà soát, tham mưu đảm bảo các điều kiện tổ chức dạy học tiếng Anh theo chương trình 10 năm.

Đồng thời, tổ chức cho học sinh lớp 1, 2 làm quen với tiếng Anh và dạy học tiếng Anh có giáo viên người nước ngoài theo đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Thường xuyên tổ chức chuyên đề, rút kinh nghiệm, hỗ trợ các nhà trường bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng dạy học tiếng Anh; thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc theo quy định.

Sở GD&ĐT yêu cầu, trong ngày hôm nay (21/2), gửi về Sở GD&ĐT qua email gianganhnb@gmail.com kế hoạch tổ chức chuyên đề sinh hoạt chuyên môn các tháng 3, 4, 5/2019 và thời khóa biểu dạy học tiếng Anh của các trường tiểu học có tổ chức dạy học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ