Cậu bé 8 tuổi tạo hình các tiểu bang của Mỹ từ đồ ăn

Chris Durso và cậu con trai 8 tuổi của mình đã tạo ra những tác phẩm từ đồ ăn vô cùng độc đáo. Chúng để miêu tả các tiểu bang của Mỹ từ California, New Jersey, Kentucky...
Cậu bé 8 tuổi tạo hình các tiểu bang của Mỹ từ đồ ăn
Cậu bé 8 tuổi tạo hình các tiểu bang của Mỹ từ đồ ăn ảnh 1

Durso chia sẻ ý tưởng độc đáo này từ của cậu con trai 8 tuổi của mình. Hình ảnh của bang California

Cậu bé 8 tuổi tạo hình các tiểu bang của Mỹ từ đồ ăn ảnh 2

Để hoàn thành những tác phẩm nghệ thuật này có sự góp sức của Durso và một số người khác. Hình ảnh bang New Jersey

Cậu bé 8 tuổi tạo hình các tiểu bang của Mỹ từ đồ ăn ảnh 3

Qua lăng kính trẻ thơ, nước Mỹ trở nên vô cùng hấp dẫn, ngon miệng từ

Cậu bé 8 tuổi tạo hình các tiểu bang của Mỹ từ đồ ăn ảnh 4

Hình ảnh bang Tennessee

Cậu bé 8 tuổi tạo hình các tiểu bang của Mỹ từ đồ ăn ảnh 5

Bang Delaware

Cậu bé 8 tuổi tạo hình các tiểu bang của Mỹ từ đồ ăn ảnh 6

Hình ảnh bang Texas

Cậu bé 8 tuổi tạo hình các tiểu bang của Mỹ từ đồ ăn ảnh 7

Bang Colorado từ trái bơ

Cậu bé 8 tuổi tạo hình các tiểu bang của Mỹ từ đồ ăn ảnh 8

Bang Arkansas

Cậu bé 8 tuổi tạo hình các tiểu bang của Mỹ từ đồ ăn ảnh 9

Hình ảnh bang Wisconsin

Cậu bé 8 tuổi tạo hình các tiểu bang của Mỹ từ đồ ăn ảnh 10

Hình ảnh bang Bắc Dakota

Cậu bé 8 tuổi tạo hình các tiểu bang của Mỹ từ đồ ăn ảnh 11

Bang Idaho

Cậu bé 8 tuổi tạo hình các tiểu bang của Mỹ từ đồ ăn ảnh 12
Cậu bé 8 tuổi tạo hình các tiểu bang của Mỹ từ đồ ăn ảnh 13

Bang Rhode Island

Cậu bé 8 tuổi tạo hình các tiểu bang của Mỹ từ đồ ăn ảnh 14

Đây là hình ảnh Bắc Carolina

Cậu bé 8 tuổi tạo hình các tiểu bang của Mỹ từ đồ ăn ảnh 15

Hình ảnh bang Ohio

Cậu bé 8 tuổi tạo hình các tiểu bang của Mỹ từ đồ ăn ảnh 16

Thủ đô Washington.

Cậu bé 8 tuổi tạo hình các tiểu bang của Mỹ từ đồ ăn ảnh 17

Bang Missouri

Cậu bé 8 tuổi tạo hình các tiểu bang của Mỹ từ đồ ăn ảnh 18

Bang Maine

Cậu bé 8 tuổi tạo hình các tiểu bang của Mỹ từ đồ ăn ảnh 19

Đây là hình ảnh bang Kentucky

Theo VTC