Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Cập nhật danh sách trung tâm ngoại ngữ, tin học hợp pháp 3 tháng/lần

Lập Phương - 19/02/2019, 15:03 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Theo đó, Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT về tổ chức, hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động của các trung tâm trên địa bàn. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức -thanh tra, kiểm tra; chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có);

Công khai danh sách các trung tâm (chi nhánh) trên địa bàn, các cam kết chất lượng, điều kiện đảm bảo chất lượng, thời gian thành lập, địa điểm cấp phép hoạt động của các trung tâm trên cổng thông tin điện tử của Sở (3 tháng 1 lần) để người học, xã hội giám sát. Giao cho các phòng GD&ĐT quản lý, kiểm tra việc tổ chức hoạt động của các trung tâm trên địa bàn…

Phòng GD&ĐT chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan và chính quyền cấp xã tổ chức kiểm tra về tổ chức và hoạt động của các trung tâm trên địa bàn, kịp thời báo cáo Sở khi có vi phạm để có hướng xử lý. Công khai danh sách các trung tâm, các cam kết chất lượng, điều kiện đảm bảo chất lượng, thời gian thành lập, địa điểm được cấp phép hoạt động trên website của phòng, cập nhật khi có thay đổi để người học và xã hội giám sát…

Với các trung tâm, giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động giáo dục tại trung tâm. Trung tâm tổ chức liên kết đào tạo, bồi dưỡng với các cơ sở giáo dục khác phải có hợp đồng hợp pháp, sau khi ký kết phải báo cáo với cơ quan quản lý trực tiếp và Sở GD&ĐT. Làm thủ tục cấp phép khi mở thêm cơ sở mới. Thực hiện nghiêm túc về thủ tục gia hạn giấy phép theo thời hạn ghi trên giấy phép…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm