Cần Thơ rà soát công tác chọn SGK lớp 6

GD&TĐ - Ngày 4/3, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức họp rà soát công tác chọn SGK lớp 6, hướng dẫn tổ chức đề xuất lựa chọn SGK tại các cơ sở giáo dục phổ thông.
Sở GD&ĐT TP Cần Thơ họp rà soát công tác chọn SGK lớp 6.
Sở GD&ĐT TP Cần Thơ họp rà soát công tác chọn SGK lớp 6.

Theo bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, hoạt động này nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đầy đủ, chính xác việc đề xuất, lựa chọn SGK các môn học.

Đối với các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử, Địa lý, nếu các cơ sở giáo dục có tổ chuyên môn KHTN (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Tổ chuyên môn Lịch sử, Địa lý thì tổ trưởng điều hành cho toàn thể giáo viên đọc, thảo luận, bỏ phiếu kín, đề xuất chọn SGK theo quy trình đã được hướng dẫn.

Nếu các cơ sở giáo dục có các tổ chuyên môn riêng biệt theo từng môn học hoặc tổ ghép thì lãnh đạo các cơ sở giáo dục hướng dẫn cho giáo viên đọc, nghiên cứu SGK. Sau đó phân công một tổ trưởng phụ trách môn KHTN và một tổ trưởng phụ trách môn Lịch sử và Địa lý tổ chức buổi họp thảo luận, đánh giá, bỏ phiếu kín để chọn sách.

Thành viên dự họp phải đủ cả 3 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học (đối với cuộc họp lựa chọn SGK môn KHTN); đủ cả 2 môn Lịch sử, Địa lý (đối với cuộc họp lựa chọn SGK môn Lịch sử và Địa lý).

Đối với môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Hiệu trưởng phân công 1 lãnh đạo trường phụ trách điều hành cho toàn thể giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm, giáo viên phụ trách công tác Đoàn, tổng phụ trách trong đơn vị nghiên cứu, thảo luận, bỏ phiếu kín đề xuất lựa chọn SGK như một tổ chuyên môn.

Đối với các môn học khác, trường hợp tổ chuyên môn được thành lập theo từng môn học tổ chức thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 8, Thông tư 25/2020 của Bộ GD&ĐT. Trường hợp tổ chuyên môn được thành lập theo nhiều môn học (tổ ghép), theo từng môn học, tổ trưởng tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá SGK thuộc chuyên môn mà giáo viên phụ trách theo Tiêu chí lựa chọn SGK (mỗi giáo viên chỉ nghiên cứu, đánh giá SGK thuộc chuyên môn mình phụ trách). Sau đó tiến hành bỏ phiếu kín để lựa chọn SGK theo quy trình đã được hướng dẫn.

Đối với trường không có giáo viên phụ trách môn học, Phòng GD&ĐT chỉ đạo lãnh đạo trường tham gia chung với các trường khác trong địa bàn để thống nhất sử dụng chung SGK đối với môn học mà trường không có giáo viên.

Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cũng hướng dẫn cụ thể tổ chức chọn SGK tại buổi họp cấp trường, nhà trường tổ chức họp để tiến hành lựa chọn 1 bộ sách cho mỗi môn học, bảo đảm đủ nội dung và thành phần được quy định tại điểm b, khoản 1, điều 8 Thông tư 25/2020 của Bộ GD&ĐT.

Lưu ý đối với trường trung học có tổ ghép thì lãnh đạo trường mời thêm nhóm trưởng chuyên môn của bộ môn tham gia, bảo đảm có đủ thành viên tương ứng với 12 môn học được tổ chức lựa chọn SGK.

Tất cả thành viên dự họp phải tham gia, thảo luận, đánh giá, lựa chọn SGK các môn học trên cơ sở danh mục SGK do các tổ chuyên môn đề xuất.

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng mạnh

GD&TĐ - Giá vàng trong nước (9/6) đảo chiều giảm nhẹ ở mức 67,00 triệu đồng. Trong khi giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, hiện ở mốc 1965 USD.
Những tác động tâm lý của việc độc thân quá lâu không thể đong đếm bằng con số nhưng chúng thể hiện rõ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. (Ảnh: ITN).

Điều gì xảy ra khi độc thân quá lâu?

GD&TĐ - Khoa học cũng thừa nhận rằng tình yêu thay đổi chúng ta, nhưng điều chúng ta không biết là khi thiếu nó, chúng ta thậm chí còn thay đổi nhiều hơn.