Cải cách đào tạo nghề

GD&TĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình cải cách đào tạo nghề 2013 (Hỗ trợ kỹ thuật)” sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức. 
Cải cách đào tạo nghề

Dự án nhằm cải thiện chương trình giáo dục và đào tạo nghề dựa theo nhu cầu của một nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Dự án sẽ hỗ trợ công tác soạn thảo các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn Luật Giáo dục nghề nghiệp. Nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề để giảng dạy, quản lý và phát triển hệ thống dạy nghề Việt Nam đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững và yêu cầu tăng trưởng xanh của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, lồng ghép yêu cầu đối với “nền kinh tế xanh” theo Chiến lược Tăng trưởng Xanh vào chương trình đào tạo định hướng nhu cầu (theo tiêu chuẩn của Đức) ở những lĩnh vực nghề như công nghệ cơ khí, kỹ thuật điện/điện tử, cơ điện tử và được thí điểm thông qua phương thức đào tạo hợp tác.

Dự án cũng sẽ hỗ trợ Trường Cao đẳng nghề Lilama 2 (mô hình thí điểm Trung tâm xuất sắc về đào tạo nghề tại Việt Nam) phát triển chương trình đào tạo định hướng nhu cầu; nâng cao nhận thức về đào tạo nghề thông qua việc hỗ trợ Tổng cục Dạy nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thí điểm, các hiệp hội doanh nghiệp tham gia thí điểm triển khai thực hiện các chiến dịch quảng bá hình ảnh và phát triển tài liệu thông tin.

Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 9.368.402 Euro, trong đó, vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức là  9 triệu Euro, vốn đối ứng của phía Việt Nam là 368.402 Euro, gồm: 200.000 Euro do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tự thu xếp, 168.402 Euro do Trường Cao đẳng nghề Lilama 2 tự thu xếp.

Dự án được thực hiện từ 2016 – 2018. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ quản Dự án.