Các trường không được ép học sinh may đồng phục

Cử tri tỉnh Cao Bằng kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có chỉ thị cấm việc áp dụng may đồng phục học sinh, thu các khoản ngoài các khoản thu quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thu chi của các trường học, đặc biệt là bắt đầu các kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Về việc mặc đồng phục của học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên, theo đó nguyên tắc đồng phục phải bảo đảm tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội từng địa phương, từng trường. 

Tuy nhiên tại một số cơ sở giáo dục vẫn xảy ra tình trạng ép buộc may, mua đồng phục trái nguyên tắc và thu các khoản ngoài quy định, gây nhiều khó khăn cho người dân và bức xúc trong xã hội.

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 5/5/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, trong đó yêu cầu cụ thể "về tổ chức mặc đồng phục của học sinh, sinh viên nếu có nhu cầu thì cơ sở giáo dục, đào tạo chỉ quy định mẫu mã để gia đình học sinh tự may, sắm; không thay đổi quy định đồng phục để thực hiện tiết kiệm, tránh lãng phí".

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành Công văn số 5453/BGDĐT-VP ngày 2/10/2014 chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu góp hoặc ép buộc học sinh may (mua) quần áo đồng phục trái quy định; sẽ xử lý kỷ luật hiệu trưởng của cơ sở giáo dục nào để xảy ra hiện tượng nêu trên.

Về việc thanh tra, kiểm tra việc thu chi của các trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị UBND tỉnh/thành chỉ đạo hướng dẫn, giám sát và kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện các quy định của Nhà nước trong việc đóng góp, tài trợ theo hình thức xã hội hóa để góp phần tăng cường cơ sở vật chất, trường lớp, hỗ trợ các hoạt động giáo dục (Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 

Các cơ sở giáo dục phải thực hiện đầy đủ những quy định tại Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh).

Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện việc thu, chi của các cơ sở giáo dục tại một số địa phương; Bộ đã đề nghị các cấp có thẩm quyền tại địa phương kiên quyết xử lý kỷ luật đối với hiệu trưởng cơ sở giáo dục còn để xảy ra các vi phạm.

Thực tế tại nhiều địa phương, các cấp chính quyền đã vào cuộc, kiên quyết kỷ luật hiệu trưởng các trường có tình trạng lạm thu (như: Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Cà Mau, tỉnh Đắk Nông...). 

Bộ Giáo dục và Đào tạo kính mong các Đại biểu Quốc hội tại các địa phương tiếp tục quan tâm, ủng hộ ngành giáo dục, thường xuyên có các hoạt động giám sát, có ý kiến kiến nghị với các cấp chính quyền và ngành giáo dục ở địa phương xử lý kiên quyết, dứt điểm với các cơ sở giáo dục còn để tình trạng thu chi trái quy định, tạo môi trường giáo dục lành mạnh.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ