Các Đảng bộ thuộc PV GAS tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Các đảng bộ trực thuộc PV GAS tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, thực hiện đánh giá cán bộ, Tổng kết công tác Đảng năm 2022.
Các ý kiến đóng góp, kiến nghị của Đảng viên về các bản Báo cáo tại Hội nghị đều được ghi nhận, giải đáp và tiếp thu
Các ý kiến đóng góp, kiến nghị của Đảng viên về các bản Báo cáo tại Hội nghị đều được ghi nhận, giải đáp và tiếp thu

Thực hiện Hướng dẫn về việc Tổng kết công tác Đảng năm 2022, nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2022 của Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam, các đảng bộ trực thuộc đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022; thực hiện đánh giá cán bộ, Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đảng ủy KVT tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá cán bộ, tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tại trụ sở PV GAS Vũng Tàu, Đảng ủy Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) vừa tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá cán bộ, Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị trực tiếp và trực tuyến, đại diện Đảng ủy PV GAS có: Đồng chí Võ Thị Thanh Ngọc, Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên Hội đồng quản trị TCT; Đồng chí Trần Văn Du, Ủy viên BCH Đảng bộ, Giám đốc Công ty Quản lý Dự án Khí.

Về phía KVT, có đồng chí Trần Nhật Huy – Ủy viên BCH Đảng bộ PV GAS, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc KVT, chủ trì Hội nghị; Đồng chí Phan Tấn Hậu – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; Đồng chí Hồ Diên Vượng – Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc, và gần 80 Đảng viên tham dự trực tiếp.

Trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022, đồng chí Trần Nhật Huy cho biết, trong năm 2022, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng ủy PV GAS và sự ủng hộ của Chính quyền địa phương; sự nỗ lực và quyết tâm của toàn thể Đảng bộ, KVT đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ được giao;

Tiếp đó, đồng chí Phan Tấn Hậu và đồng chí Hồ Diên Vượng đã lần lượt trình bày Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ và Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban điều hành. Đoàn Chủ tịch cũng đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của Đảng viên về các bản Báo cáo tại Hội nghị.

Tập thể lãnh đạo KVT cũng đã thực hiện kiểm điểm các đồng chí trong BCH Đảng bộ và Ban điều hành; bỏ phiếu biểu quyết đánh giá, xếp loại chất lượng cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Đánh giá tổ chức Đảng và tập thể lãnh đạo năm 2022 dựa trên những kết quả đạt được về các mặt công tác năm 2022 và tiêu chí xếp loại của Đảng ủy PV GAS, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã bỏ phiếu biểu quyết và thống nhất đề xuất:

Đảng bộ Công ty Chế Biến Khí Vũng Tàu: đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Chế Biến Khí Vũng Tàu: đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.

Các Đảng bộ thuộc PV GAS tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình  ảnh 1
KĐN tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên trong Đảng bộ trên cơ sở đề xuất đánh giá xếp loại của các chi bộ; xét đến quá trình công tác và kết quả thực hiện công việc trong năm của các đảng viên, Ban chấp hành Đảng bộ KVT đã thực hiện biểu quyết thống nhất kết quả như sau: 17 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 70 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; Không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cũng đã căn cứ theo “Chương trình công tác nhiệm kỳ 2020 – 2025” và tình hình thực tế để xây dựng “Chương trình công tác năm 2023” của Đảng bộ KVT và đã được Hội nghị thông qua với tỷ lệ 100% ý kiến tán thành.

Đảng bộ công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022

Các Đảng bộ thuộc PV GAS tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình  ảnh 2
Các ý kiến đóng góp, đề xuất xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và đánh giá, xếp loại Đảng bộ KĐN năm 2022

Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN) vừa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS); đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ PV GAS.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Minh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Kim Ngọc, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Công ty; cùng sự có mặt của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn.

Hội nghị đã nghe các trình bày báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Công ty và cá nhân các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng. Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho bản kiểm điểm tập thể cũng như cá nhân các đồng chí lãnh đạo quản lý trên tinh thần dân chủ, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, từng đồng chí đã nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, thẳng thắn trong tự phê bình, thảo luận và góp ý.

Năm 2022, Đảng Bộ KĐN đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Chú trọng đổi mới nội dung, chất lượng sinh hoạt Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên; đẩy mạnh công tác phê bình và tự phê bình, xây dựng củng cố tổ chức Đảng.

Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và đánh giá, xếp loại Đảng bộ năm 2022 và bỏ phiếu phân tích xếp loại đảng viên năm 2022. Kết quả lấy ý kiến xếp loại chất lượng Đảng bộ KĐN: 100% Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ có mặt nhất trí đề nghị xếp loại chất lượng tập thể Đảng ủy và Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; 40 đồng chí đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 11 đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Minh – Bí thư Đảng ủy trân trọng cảm ơn các ý kiến ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ trong năm qua; đồng thời tiếp thu chỉ đạo sát sao, tâm huyết từ các đồng chí đại diện Đảng ủy PV GAS, góp phần để Đảng bộ KĐN thực hiện việc triển khai thành công nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022 là một cột mốc quan trọng đối với Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ khi Công ty bước vào tuổi 20, đánh dấu một chặng đường hình thành và phát triển đầy vẻ vang và tự hào. Tiếp nối thành công của năm 2022, đồng chí Bí thư đã kêu gọi tập thể Đảng bộ và người lao động KĐN cùng chung sức, đồng lòng, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, đảm bảo thực hiện tốt phương châm hành động của PVGAS “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả – Hành động” cũng như công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp để PVGAS Khí Đông Nam sẽ trở thành một thương hiệu vững mạnh và bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của Tổng công ty Khí Việt Nam.

AFC hết lời khen ngợi HLV Park Hang-seo

AFC hết lời khen ngợi HLV Park Hang-seo

GD&TĐ - Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời ca ngợi huấn luyện viên Park Hang-seo sau những gì ông đã cống hiến cho bóng đá Việt Nam.
Nhiều người thường bị cảm cúm vào mùa lạnh. Ảnh: CNN

Vì sao dễ cảm cúm vào mùa đông?

GD&TĐ - Mùa đông khiến chúng ta hay cảm cúm, cứ như thể mầm bệnh cảm lạnh và cúm khó chịu đó có trong thời tiết mùa đông.
Ảnh tư liệu của 2 làng Vi -Trẹo rước Vua Hùng về làng ăn Tết.

Về nơi Vua Hùng ăn Tết

GD&TĐ - Rước Vua về ăn Tết và rước Chúa Gái là tục có từ lâu đời của người dân làng He (làng Vi - Trẹo) nay là thôn Triệu Phú và thôn Vi Cương (Phú Thọ).
Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Expatriate

5 xu hướng chăm sóc sức khỏe

GD&TĐ - Vào năm 2023, thị trường chăm sóc sức khỏe AI được dự báo sẽ đạt hơn 20 triệu USD và sẽ tăng lên hàng năm sau đó.
Hiện chưa tìm thấy gen nào gây ra bệnh lupus ban đỏ. Ảnh minh họa

Nhiều người chưa biết

GD&TĐ - Lupus ban đỏ là căn bệnh rất nguy hiểm nhưng nhiều người chưa biết đến hoặc còn thờ ơ với nó.