Cà Mau: Chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo trong các cơ sở giáo dục

GD&TĐ - Giám đốc Sở GD&ĐT Cà Mau Nguyễn Thanh Luận vừa có công văn về chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Công văn nêu rõ, trong thời gian qua, mặc dù bị tác động tiêu cực của đại dịch Covid- 19, nhưng phần lớn đội ngũ thầy cô giáo vẫn tận tụy với nghề, vượt khó hết lòng vì học sinh thân yêu, góp phần giúp ngành GD-ĐT tỉnh nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy vậy, gần đây vẫn còn một số cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh có biểu hiện vi phạm đạo đức, đặc biệt, có những trường hợp được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ đó, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Để khắc phục triệt để tình trạng đó, Giám đốc Nguyễn Thanh Luận đề nghị Trưởng Phòng GD&ĐT các huyện, Thành phố Cà Mau, Thủ trưởng các đơn vị, trường học tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả Quyết định, Chỉ thị, Thông tư về tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; những quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường…

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cần tăng cường, đẩy mạnh và xem việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng giao tiếp... cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Trong đó, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; thường xuyên phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh, tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử… nhằm ngăn ngừa những tình huống tiêu cực xảy ra tại các cơ sở giáo dục.

Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị cần tăng cường thanh tra, kiểm tra nền nếp, kỷ cương học đường, xử lý nghiêm và kịp thời đối với những cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh có biểu hiện hành vi vi phạm đạo đức và bạo lực học đường… Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm nguời đứng đầu đơn vị, trường học nếu hành vi đó xảy ra, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo “vừa hồng, vừa chuyên”...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ