Ca khúc dự thi 88: Con thuyền tri thức

GD&TĐ - Ca khúc dự thi mã số CK 88, cuộc thi “Sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường” năm 2020.