Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho phóng viên, biên tập viên

GD&TĐ - Sáng 20/9, tại TP Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh TƯ phối hợp tổ chức hội nghị Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí TƯ và địa phương.
Ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ TT&TT khẳng định ý nghĩa quan trọng của Hội nghị Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.
Ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ TT&TT khẳng định ý nghĩa quan trọng của Hội nghị Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết: Trong những năm qua, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong công cuộc đổi mới và hòa nhập sâu rộng với thế giới.

Đóng góp vào những thành công đó, báo chí đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến đường lối, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các nhà báo đã tích cực, nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, thông tin đầy đủ, toàn diện và kịp thời các sự kiện thời sự, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Phan Tâm nhấn mạnh: Các bài báo đã phân tích sâu sắc, nêu rõ được quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là kênh thông tin quan trọng giúp Chính phủ điều hành phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội.

Báo chí thực sự là hạt nhân trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, chống diễn biến hòa bình và các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch.

Không những là công cụ tuyên truyền sắc bén của Đảng, báo chí còn là công cụ giám sát xã hội đối với bộ máy nhà nước, góp phần chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, là diễn đàn của nhân dân, cầu nối giữa mọi tầng lớp nhân dân với Đảng và Nhà nước, giữa nhân dân ta với thế giới bên ngoài.

Nói về ý nghĩa của chương trình tập huấn, bồi dưỡng, ông Phan Tâm, khẳng định: Trước tình hình các thế lực thù địch luôn tìm cách tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng xem internet, mạng xã hội là phương tiện quan trọng để kích động, xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước. Chúng tìm mọi cách để bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; dùng chiêu bài“trao đổi”, “thu nhận” thông tin nhằm đổi trắng thay đen, tạo bức xúc, nghi ngờ, bất bình trong công chúng, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, kích động gây rối, bạo loạn lật đổ…

Chính vì vậy, công tác giáo dục quốc phòng an ninh có vị trí hết sức quan trọng. Thông quan hội nghị tập huấn lần này sẽ bồi dưỡng những vấn đề cơ bản về quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quốc phòng, an ninh và các vấn đề có liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước.

Theo đó, hội nghị Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 20-22/9), tập trung vào các chuyên đề nội dung cơ bản:

Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng trong tình hình mới; Kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông và kỹ năng phát ngôn; Kỹ năng làm báo trong kỷ nguyên số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

Nhà trường, phụ huynh mong chờ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

Mong chờ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

GD&TĐ - Thử nghiệm tại Trường Mầm non Ban Mai, Hà Đông, Hà Nội, theo đánh giá của giáo viên và phụ huynh đã ghi nhận những điểm mới, tích cực của chuẩn.